Kaarma vallavanem süüdistab SOL-i esimeest tõeväänamises (19)

Kaarma vallavanem süüdistab SOL-i esimeest tõeväänamises

 

Eelmisel aastal Saaremaa omavalitsuste liidust (SOL) erimeelsuste tõttu lahku löönud Kaarma vallavanema Margus Mägi arvates on SOL-i esimees Raimu Aardam meedias esitanud väär-infot.

Esmalt imestab Mägi Raimu Aardami väite üle, et Kaarma vallaga on peetud palju läbirääkimisi, mis pole andnud tulemusi. “Kinnitan siinkohal, et SOL-i juhatuse esimehe väited pole tõesed,” märgib Mägi ja lisab, et Raimu Aardamiga pole tal olnud sõnagi juttu Kaarma võimalikust tagasitulekust SOL-i. Küll on mõned teised SOL-i juhatuse liikmed pärinud möödaminnes võimalike tagasituleku tingimuste kohta, kuid selliseid niisama jutuajamisi ei saa Mägi sõnul mitte kuidagi pidada läbirääkimisteks.
Mägi teeb kirjas kohe ka kaks alternatiivset ettepanekut, mille üle võiks läbi rääkida ning kui kas või üks nendest käiku läheks, oleks Saare maakonna suurim maaomavalitsus suure tõenäosusega SOL-is tagasi.
Esimese ettepanekuna pakub Mägi, et häälte jagunemist SOL-is tuleks arvestada proportsionaalselt valla suurusega. Praegu on nii, et liikmemaksu makstakse vastavalt omavalitsuse suurusele, kuid hääletamine käib siiski nii, et igal omavalitsusel on kaks häält (vallavanem/linnapea ja volikogu esimees). Mägi lisab ka, et Aardami poolt ühes intervjuus väidetu, nagu poleks see seaduslikult võimalik, on vale.

Nimelt on Raimu Aardam väitnud, et Saaremaa omavalitsuste liit on mittetulundusühing, kus seaduse järgi on igal liikmel üks hääl. Mägi imestab selle peale, et kui omavalitsuse üksus on liige, kuidas saab siis SOL-is igaühel olla kaks häält.
Kaarma vallavanema sõnul on lahendus lihtne. Nimelt on SOL moodustatud kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse järgi, mis sätestab esindatuse jagunemise elanike arvu järgi. Selle sätte saab kirjutada SOL-i põhikirja. Huvitav on Margus Mägi arvates see, et sellist süsteemi plaanitakse kasutada ka üleriikliku omavalitsuste liidu (ühinevad linnade liit ja maaomavalitsuste liit) loomisel. Raimu Aardam peaks taoliste asjadega Mägi arvates kursis olema, kuna SOL-i esimees on tegev ka riigi tasandil omavalitsuste ühenduses.
Juhul kui SOL ei soovi hakata hääletama vastavalt suurusele, pakub vallavanem Mägi välja ka teise lahenduse. Nimelt tuleks rahastamispoliitikat muuta nii, et liikmemaks oleks kõigile võrdne, kuid maakondlike ürituste rahastus tuleks liikmemaksust eraldada ja see oleks taas makstav vastavalt elanike arvule.

Mägi lisab ka kirjas, et toodud mõtted ei ole mitte nõudmised, vaid just ettepanekud, millistel alustel võiks läbi rääkida Kaarma valla võimalikust tagasitulekust.
Raimu Aardam ütles Saarte Häälele kommentaariks, et läbirääkimistest rääkides ei mõelnud ta konkreetselt omaenda isikut, vaid pidas pigem silmas kogu protsessi algusest peale. Teadupoolest käis toonane SOL-i esimees Kaido Kaasik tõepoolest Kaarma valda veenmas, et nood välja ei astuks.
Mägi ettepanekuid kommenteerides ütles Aardam, et juhul kui säärane hääletussüsteem võetakse vastu riigi tasandil, siis rakendab seda ka kohalik omavalitsuste liit. “Kui selline põhikirjamuutus heaks kiidetakse, mis mul selle vastu saab olla,” sõnas Raimu Aardam. Siiski nõustus ta väitega, et kui hääletamine tõesti proportsionaalseks muutuks, oleks SOL-is kahe suurema omavalitsuse võim.

Print Friendly, PDF & Email