Juhtkiri: Õppimine on popp

Ilmselt see just nii ongi. Sellest, et õppimine – ja hästi õppimine – on noorte seas au sees, andis tunnistust eile Kuressaare kultuurikeskusse vastuvõtule kutsutute aukartustäratav hulk. Kutse maakondlikule tunnustusüritusele olid ära teeninud koguni 60 õpilast ja 59 õpetajat 13 koolist.

Ainetundideks korralikust õppimisest üksi ei piisa, seda teavad need, kel lisaks heale tunnistusele on ette näidata olümpiaadidel võidetud kõrged kohad. Edu pant on töö ja tööd teha need noored, kes pälvinud parima õppuri tiitli, oskavad.

Iga tubli noore saavutustes mängib aga olulist rolli temasse uskuva õpetaja panus. Jätkuks meie õpetajail vaid jaksu ja aega, et andekamaid-õpivõimelisemaid märgata ja toetada. Seni, paistab, on jätkunud.

See, et noored on meie tulevik, pole pelgalt sõnakõlks. Kui hea on meie elu kümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast, sõltub just praegu koolipinki nühkivate poiste-tüdrukute tarkusest ja tublidusest.

Print Friendly, PDF & Email