Mati Heinmets pöördus merikotka-piirangute pärast riigikogu poole

Mati Heinmets pöördus merikotka-piirangute pärast riigikogu poole

 

Mustjala vallas elav pensionär Mati Heinmets ei ole rahul, et Eesti riik tahab kaitsta loodusväärtusi eraisiku rahakoti arvelt.

Kolmele riigikogu komisjonile saadetud kirjas kirjeldas Heinmets, kuidas tal möödunud kümnendi keskel metsast leitud merikotkapesa tõttu mitmele hektarile metsale majandustegevuse piirang peale pandi, kuid hüvitist piirangutega kaasneva kahju eest riik maksta ei taha. “Kaitsekohustus on minu majandustegevuse lukku pannud kaheksal hektaril metsamaal. Juba viis aastat taotlen piirangute muutmist või õiglast kompensatsiooni võrdväärselt Natura alaga, aga tulemusteta,” kurtis Heinmets. “Miks minu kotkas pole võrdväärne “natuura-linnukesega”?” küsib Heinmets, kel jääb raiekeelu tõttu saamata vanas rahas umbes 130 000 krooni tulu.
Heinmets ütles, et probleemi lahendamist on keskkonnaministeerium aastast aastasse edasi lükanud ja saatnud probleemi tõstatanud maaomanikele vastuseid vaid vastuse pärast. “Minule tundub, et looduskaitseseadus on ajale jalgu jäänud ja vajab ühte euroopalikku muudatusettepanekut,” sõnas Heinmets.

Möödunud nädalal tõstatasid sama probleemi ka advokaadibüroo Lextal vandeadvokaadid, kes esitasid õiguskantslerile avalduse järelevalve teostamiseks. Avalduse autorid paluvad õiguskantsleril teha riigikogule ettepanek viia looduskaitseseadus kooskõlla põhiseadusega, et kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omanikele oleks omandipõhiõiguste olulise riive eest tagatud kohene ja õiglane tasu.
Kui riik piirab isiku omandipõhiõigust niivõrd suures ulatuses, et omandi senine sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud või muudetakse senine kasutamine piiranguga võimatuks, peab eksisteerima regulatsioon riive kompenseerimiseks ning selline regulatsioon peab tagama kohese ja õiglase hüvitise, selgitavad vandeadvokaadid.

Print Friendly, PDF & Email