Rauni ühistu sai uue lauda ehitamiseks investeeringutoetust

Rauni ühistu sai uue lauda ehitamiseks investeeringutoetust

ELU HELGEMAKS: Uue lauda ehitamisega saab Aive Kesküla parandada kõigi oma lüpsilehmade elutingimusi. Foto: Ivika Laanet

Kuus aastat tagasi uue lauda ehitamise ettevalmistusega alustanud Rauni POÜ sai lõpuks kauaoodatud investeeringutoetuse, mis võimaldab lähitulevikus piimatootmise kaasajastamisega pihta hakata.

“Meie puhul on see asi, et kui me nüüd uut lauta ehitada ei saa või ei suuda, siis on täiesti probleem, kuidas Rauni üldse edasi läheb,” ütles Rauni POÜ juhatuse esimees Aive Kesküla, kelle sõnul on Rauni ühistu kolm 1960-ndatel ehitatud lauta täiesti oma aja ära elanud. “See on vaid mõne aasta küsimus, kui neid lautasid enam kasutada ei saa,” lisas ta.
Möödunud nädalal määras PRIA loomakasvatusehitise investeeringutoetuse (MAK-i meede 1.4.2) viienda taotlusvooru raames selle eelarveperioodi viimased toetused. Saaremaa põllumajandustootjatest sai Rauni POÜ lauda ehitamiseks 497 985 eurot ja OÜ Folia Agro 321 789 eurot.

Vastavalt 2008. aastal kehtestatud detailplaneeringule tuleb Rauni POÜ uus laut Väljakülla ühe praegu kasutuses oleva lauda kõrvale. Kui praegu on Rauni ühistul kokku 330 lüpsilehma, siis uude lauta on planeeritud kohad 380 lüpsilehmale ja poolsada kohta lüpsilt maas olevatele lehmadele.
Kõrval olevasse vanasse lauta jäävad noorloomad ja kinnislehmad ning kaks vana lauta jäävad üldse kasutusest välja. Aive Kesküla sõnul kaasneb uue lauda valmimisega piimatoodangu tõus, paraneb töö efektiivsus ja loomade heaolu.
Kui algselt plaanis Rauni POÜ minna üle robotlüpsile ja 2009. aastal sai ettevõte PRIA-lt robotlauda ehitamiseks 7,8 miljonit krooni toetust, siis maailmas puhkenud rahanduskriisi tõttu jäi robotlauda ehitamise plaan katki. “Pangast öeldi, et me ei ole võimelised seda laenu teenindama,” rääkis Kesküla. “Meile öeldi, et meil on liiga kallis projekt ja see tuleb ümber teha,” meenutas ühistu juht, kelle sõnul otsustas ühistu seejärel robotitest loobuda ja minna üle platsilaudale.

Vaatamata tehtud kärbetele jäi Rauni POÜ järgmises investeeringutoetuse taotlusvoorus toetusest ikkagi ilma ja ka selle aasta veebruaris avalikustatud viimase taotlusvooru toetusesaajate hulgas Rauni ühistu nime ei olnud.
Positiivne uudis tuli aga möödunud nädalal, kui selgusid viimased 2007.–2013. aasta eelarveperioodi meetmest 1.4.2 toetuse saanud projektid. Nüüd on maaelu arengukavas loomakasvatusehitiste investeeringutoetuseks ette nähtud raha otsas ja järgmised laudaehitajad peavad ootama uut rahastusperioodi, mis algab aastast 2014.
Aive Kesküla ei osanud täpselt öelda, millal uue lauda ehitus pihta hakkab, kuid loodetavasti juhtub see järgmisel aastal. “Praegu oleme selles faasis, et projekt tuleb uuesti üle vaadata, võtta hinnapakkumised ja siis edasi panka,” ütles Rauni ühistu juhatuse esimees.

Print Friendly, PDF & Email