Õpilasmalev alustab üsna pea

Õpilasmalev alustab üsna pea

 

Taas on alustamas Kuressaares õpilasmalev, mis eelmise aastaga võrreldes pakub tänavu tööd pisut rohkematele noortele. Malevasse planeeritakse võtta 48 noort ja malev kestab ühe nädala, 2.–6. juulini.

Malevat rahastavad Kuressaare linnavalitsus ja Eesti noorsootöö keskus ning ka mõned asutused-ettevõtted. Tööd pakuvad Kuressaare linnavalitsuse allasutused ja eraettevõtjad. Enamasti tuleb teha puhastus-, koristus- ja heakorratöid Kuressaare linnas, allasutuste territooriumil ja Kudjape kalmistul.

Tööpäev kestab kl 9–13, pärastlõunad veedetakse rannanoortekas sportmänge mängides või käiakse ujumas ja võetakse ette muid huvitavaid asju.
Malevasse registreerimine toimub sel aastal jällegi elavast järjekorrast ja see toimub 4. juunil kell 18 Komandandi noortekeskuses.

Kuressaare noorte huvikeskus

Print Friendly, PDF & Email