Kudjape prügi läheb taaskasutusse

Kudjape prügi läheb taaskasutusse

 

OÜ Saaremaa Prügila ja RTS Infraehitus OÜ sõlmisid eile lepingu Kudjape prügila sulgemistöödeks.

 Ligi kolm miljonit eurot maksma mineva projekti käigus kaevatakse 4,2 hektari suurune segaolmejäätmete prügila Kuressaare linnavalitsuse teatel läbi ja sorteeritakse. Sorteerimisel eraldatakse prügilast põlev materjal, millest toodetakse jäätmekütust, ja metall. Prügilast leitavad ohtlikud jäätmed antakse üle neid käitlevatele ettevõtetele, taaskasutuseks mittesobilikud jäätmed taasladestatakse ning kaetakse sorteerimise käigus eraldatava mulla ja kruusaga.
Prügilate sellist ümbersorteerimist pole varem Eestis ja ka mujal Euroopas sellises mahus tehtud.

“Sorteerimistööde järgselt saab Kudjape prügila lugeda sisuliselt likvideerituks,” sõnas OÜ Saaremaa Prügila juhataja Mihkel Paljak. “Eeldatavalt ei suuda me küll kogu mäge ära kasutada, kuid alles jäävast mineraalainesest koosnevast mäest ei ole enam keskkonnaohtu ning sellest saab tulevikus pärast kõrghaljastuse rajamist puhkeala.”
Projekt saab teoks Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel, mis katab 90% projektiga seotud kulutustest. 10% projekti maksumusest finantseerivad OÜ Saaremaa Prügila ja selle omanikomavalitsused Kuressaare linn, Kaarma vald ja Piht-la vald. Prügila sulgemistööd peavad olema lõppenud hiljemalt tuleva aasta 16. juuliks.

Print Friendly, PDF & Email