Eesti teadlased tahavad vähendada toksiinide teket teraviljas

Eesti teadlased tahavad vähendada toksiinide teket teraviljas

 

Eesti maaviljeluse instituut kavatseb suviodra peal uurida, kuidas tekivad odral hallitusseente toodetud tervisele kahjulikud toksiinid.

Projekti juht Heino Lõiveke ütles, et nii mujal maailmas kui ka Eestis on uuritud hallitusseente liike peamiselt tali- ja suvinisus, odras aga vähem. Samas on põhjamaades kasvatatavatest teraviljaliikidest kõige enam viljeldav põllukultuur just oder. Odrast valmistatakse kruupe, tangu ja jahu, ta on inimese laual oluline toidukultuur. Eestis moodustab suviodra üldpind ligi 45% teravilja üldpinnast.
Eesti maaviljeluse instituudi 2006.–2008. a läbi viidud uurimustes esines Eesti teraviljas hallitusseente toodetud mükotoksiine 36–66 protsendis uuritud proovidest. Hallitusseente üldarvukust mõjutasid kõige rohkem sademed õitsemise ja koristusperioodi ajal, koristatud viljas aga vilja niiskus, umbrohusus, puhastamine, kuivatamine ja sorteerimine. Hallitusseentega olid kõige rohkem nakatunud sõkalteralised kaer ja oder, vähem nisu.

Hallitusseente toodetud mükotoksiinid teraviljas on globaalne probleem, seda nii toidu- kui ka söödateravilja puhul. USA-s ja Kanadas kokku on mükotoksiinide aastane teraviljakasvatusele tekitatud kahju ligi 5 miljardit USD-d. Nende vältimiseks ja esinemise vähenemiseks tehakse uurimusi kõigis teraviljakasvatusega tegelevates riikides.
Inimeste toidulauale satuvad mükotoksiinid nii teraviljatoodete kui ka loomakasvatussaaduste kaudu, kuna need lagunevad vaid vähesel määral või üldse mitte fermenteerimisel, termilisel töötlemisel või loomade organismis. Ka bioloogiliselt on nende lagundamine keerukas ja kallis.
Sel aastal alguse saav projekt kestab kolm aastat ja selle maksumus on kokku ligi 96 000 eurot. Uuringu tulemused on kasutatavad nii toidu- kui ka söödaodra töötlemisel veskites, teraviljakombinaatides, tootmisettevõtetes ja ladudes.

Uuringu tulemusena peaks paranema nii teravilja kui ka sellest valmistatud toodete kvaliteet, samuti vähenevad ohutuse suurenemisel allergilised nähud inimestel ja loomadel.
Uuringu tulemusi on võimalik kohaldada ka teistele teraviljaliikidele.
Heino Lõiveke ütles Saarte Häälele, et Saaremaad antud uuring küll ei hõlma, kuid siiski oleks päris huvitav võtta proove ka Saaremaal kasvanud teraviljadest, sest piirkonniti võivad proovide tulemused olla küllaltki erinevad.

Print Friendly, PDF & Email