Koguva rahvas soab sui alguses kokku (2)

Neh, selle voasta paastukuu sisse jähi nõuke tähtis päe, et sai 480 voastad sest aast, millal Koguva küla Hanskeni vabadusekirja sai. Just siis läänistas Liivi ordumeister Wolter von Plettenberg Koguva talurahva vanamale Hanskele kahe ja poole adramaa suuruse vabatalu. Ja selle tähtsa pääva auks oo laanis nüid just enne joanibed ää pidada üleilmaline koguvalaste kokkusoamine. Täpsemaste siis 22. ja 23. juunil.

Koguva küla ajalugu oo tiadupärast just sadat kirja-karva. Pihta akkab ta neh Hanskeni läänikirja ja postiväoga, eluaa oo sial oln kalamieste ja meremieste küla ja Juhan Smuul oo sialt päralt ja nüid oo sial meite soare muuseum. Ja sial masu põlegid paergu sõukest peret, kus inimestel põle mõnda ettevõtet suisel aal, vähämasti põle kuulda-nähe, et sial oleks nõuksi inimesi, kellel põle tüöd mitte. Ikka oo rohkem sedapidi, et sialkülas soavad teeste Muhu külade inimesed koa tüöd.

Neh ja võta või talgupäe! Ma soa aru, et meitel Liiva linnas ollid selle päävaga kolmed talgud, ta ikka suur linna koht ju. Aga nüid tuleb välja, et Koguvas ollid koa – külatalgud ollid ja uisutalgud ollid ja digitalgud ollid.
Ja ega siis koguvalaste kokkusoamine põle paljast üks larbatsku mitte. Kahe pääva joosul riagitse ühna mitmest asjast – postiväo-aast ja Koguva sugupuudest ja Juhan Smuulist ja Koguva külast üldse ja kala- ja meremiestest muidugist.
Joanilaupa avatse kalapüügimuuseum Koguva sadamas ja muidugist soab nähe uisku ja uisusauna ja kunstitalli ja Männiku käsitüötuba ja muuseumid ja neh üleüldse terve küla kenaste risti-põigiti läbi köia. Õhta oo randas muidugid leedutuli koa ja kontsert ja üllatused ja puhas.

Aga et ma seda kõike just paergus riagi, siis sellepärast, et ennast tuleks nobesti kirja panna ja selle jäuks oo internettis päris leht koa olemas: http://koguva.com/2012/04/registreerumine-kokkutulekule-on-avatud/. Neh sellega oo natusse kiire küll, sest kisse oskab muidu laanida supikeetmist näituseks. Osavõtmise eest küsitse viis eurut koa ja kuni 12-voastased soavad ilma rahata sisse.
Ja üldse tasub silma pial oida kokkutuleku kodulehel www.koguva.com.
Ennesti olli sii juttu digitalgutest koa. Nee akkasid 5. mail pihta ja kestvad 15-ni välja. Voadake Veispukkis oo nende pildid ülal. Ja Muhust oo sial ühna mitu maja, mise kohta oleks taris nüid ää mõistata, et kus nee asuvad ja kis sial paergu elavad. Ja piltisid võiks nendest elumaadest koa tiha, et nähe soaks, mõuksed nad koa nüidsel aal oo. Iganest põnev mõistatamine.
Vat sõuksed ollid mo tänased jutud! Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email