Valla ühekordsetest sotsiaaltoetustest

Ikka ja jälle on tekkinud arusaamatust sotsiaaltoetuste taotlemise osas. Kes ja millist toetust võib taotleda?

 Põhimõtteliselt on kaks toetuse liiki: riigi toimetulekutoetus, mida makstakse üleriigilise korra järgi, ja valla ühekordne toetus, mida makstakse vallavolikogu kehtestatud korra järgi.

Toimetulekutoetus on peretoetus, mille määr kuus on ühele inimesele 76,70 €, igale järgmisele pereliikmele arvestatakse 80% määrast ehk 61,36 € kuus. Nii kujuneb perekonna toimetulekupiir, mis on kaheliikmelisele perele 138,06 €, kolmeliikmelisele perele 199,42 € jne.
Kohalik volikogu on kehtestanud ka piirnormid, mida me võime toimetulekutoetuse arvestamisel arvestada eluasemekuludeks. Toimetulekutoetuse arvestamise valem on seega: toimetulekutoetus = toimetulekupiir – (perekonna netosissetulek – eluasemekulu kehtestatud normi ulatuses). Näiteks kui töötu kolmeliikmelise pere netosissetulek on 270 € ja normpinna eluasemekulu on 170 €, siis toimetulekutoetus = 199,42 – (270 – 170) = 99,42 €.

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse valla eelarvevahenditest kuludokumentide alusel neile vähekindlustatud peredele, kellel on põhjendatud väljaminekud retseptiravimitele, transpordile või muudele teenustele, mis on inimese tervise ja/või toimetuleku tagamiseks hädavajalikud. Sotsiaalametnikul on õigus küsida lisadokumente tehtud kulutuste kohta. Aasta piirnormiks on kehtestatud 154 € inimese kohta.
Toetuste blanketid on Kaarma valla kodulehel.

Lisainformatsioon toetuste kohta: sotsiaalosakonna juhataja Liida Kaare, tel 45 20 456; 51 77 201; sotsiaalosakonna vanemspetsialist Ervin Raudsik, tel 45 20 457; 51 988 173.

Print Friendly, PDF & Email