Leisi vald laseb päästekomando sulgemist uurida riigikontrollil (9)

Leisi vallajuhid ei ole veel jonni jätnud ning pöördusid riigikontrolöri poole, et riigikontroll uuriks, kas komandode sulgemine oli ikka seaduspärane ja kohalike elanike jaoks parim võimalik lahendus.

“Palume riigikontrollil teostada majanduskontroll, kas Siseministeerium ja Päästeamet on kasutanud päästekomando ümberkorralduste käigus maksumaksja raha säästlikult, tõhusalt, mõjusalt, eesmärgipäraselt ja õiguspäraselt,” seisab Leisi vallajuhtide poolt riigikontrolör Mihkel Oviirile saadetud kirjas, millega Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ja volikogu esimees Andrus Kandima paluvad riigikontrollil algatada kontrollmenetlus siseministeeriumi ja päästeameti tegevuse kohta, mis puudutab Leisi päästekomando jt komandode sulgemist.

“Leisi Vallavalitsus on seisukohal, et Leisi päästekomando sulgemise otsus on vastuolus Riigikogu otsusega, mis käsitleb turvalisuspoliitika põhisuundasid ja mis ei ole kuidagi õiguspärane ning millele tähelepanu juhtimine on Riigikontrolli õigus kui ka kohustus,” kirjutavad vallajuhid. Nad paluvad riigikontrollil anda hinnang tuleviku perspektiivi arvestades, kas siseministeeriumi ja päästeameti jätkuv tegevus seoses Leisi päästekomando ja teiste päästekomandode sulgemisega, sh vabatahtlike päästekomandode loomisega, on piisav, et tagada raha sihipärane ja otstarbekas kasutamine, ning kas selline tegevus on adekvaatne, tulemuslik, eesmärgipärane, vastutustundlik, objektiivne ja õiguspärane maksumaksja suhtes.

Leisi vallavalitsus on seisukohal, et vallakodanikel on põhjendatud õigus teada, kuidas on ümberkorralduste käigus kasutatud maksumaksja raha ja millises ulatuses on planeeritud tulevikuinvesteeringud või -kulutused ning kas need on vajalikud ja põhjendatud.
Võimalike tähelduste leidmise korral paluvad Mõtlep ja Kandima riigikontrollil teha valitsusele, riigikogule, siseministrile ja päästeameti juhile vajalikke ettepanekuid ning juhtida tähelepanu vajadusele olukorda parandada, tegevus peatada, muuta või täiendada.

Print Friendly, PDF & Email