Kaitseliidu maja remont jätkuvalt kalevi all

Kaitseliidu maja remont jätkuvalt kalevi all

JÄÄB NII: Kuressaare lossipargi külje all asuv Kaitseliidu maja seisab räämas juba aastaid. Maja taaselustamine ei saa paraku teoks niipea. Foto: Tõnu Veldre

Kuressaares Allee tänaval asuva Kaitseliidu maja paljuräägitud uuendamise teema on vähemalt selleks aastaks seisma pandud. Kohaliku kaitseliidupealiku sõnul pole ajaloolise maja taastamine riigikaitse koha pealt esmatähtis.

Läinud nädalavahetusel toimus Kuressaares Kaitseliidu keskjuhatuse ja Saaremaa maleva juhatuse ühine koosolek eesmärgiga täpsustada Saaremaa maleva edasiseks arenguks vajalike investeeringute kava.
Esmaspäeval kohtuti koostöövõimaluste täpsustamiseks ka Kuressaare linnavalitsuse esindajatega. Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste juhtimisel arutati Saaremaa maleva edasiseks arenguks vajalike investeeringute teemat tervikuna, sh Kaitseliidule Kuressaares Allee ja Väljaku tänaval kuuluvate hoonete tulevikku ja maleva reservüksuste varustuse hoidmiseks vajaliku tagalakeskuse rajamist.
Kaitseliidu teavitusosakonna ülem major Tanel Rütman ütles Saarte Häälele, et ehkki kohtumistel mingeid kindlaid otsuseid tuleviku kohta ei langetatud, on toimunud arutelude tulemusena kergem teha edasisi otsuseid.
Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Kristjan Moora lisas, et Kaitseliidul on Saare maakonnas 15 kinnisvaraobjekti, Allee tänava ajalooline hoone on neist vaid üks. Moora märkis, et kindlasti ei ole praktiline koondada kogu maleva riigikaitseline tegevus ühte paika, vaid tuleb arvestada ka valdades tegutsevate Kaitseliidu kohalike allüksuste ja eriorganisatsioonide ruumivajadust. Näiteks vastselt iseseisvunud allüksuste soove Mustjala ja Leisi vallas.

Üks Kuressaares riigieelarvest renoveeritav ajalooline hoone ei ole Moora sõnul Kaitseliidu reaalse sõjalise riigikaitsevõime taastamisel kahjuks peamine ülesanne. “Riigi raha tuleb investeerida targalt ja kui seda on vähe, tuleb vaadata, mis selle eest mõistlikult teha saab,” sõnas Moora.
Lisaks hoonetele on kaitseliitlastel vaja ka sõjalise väljaõppe korraldamist võimaldavat laskevälja, samuti vajab tänase seisuga kiiresti arenev ja suurenev malev tagalakeskust – ladusid ja hoidlaid –, kus hoida varustust.
“Praegu veel otsust ei tehtud, millist objekti asutakse kohe ehitama ja millistel objektidel tuleb veel jääda oma aega ja võimalusi ootama,” sõnas Moora, tundes aga heameelt selle üle, et Kuressaare linnavalitsus avaldas Saare maleva arengusoovidele toetust.
Kuresaare abilinnapea Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et see on kurb uudis, et maja nukra seisukorra osas jätkuvalt midagi ette ei võeta. “Kuid paraku pole meie võimuses Kaitseliidu tegevust selle maja osas suunata,” sõnas Koov. Koondnimetuse “kolemaja” alla mahtuv Allee 1 hoones on vähemalt võõrastele sissepääs takistatud.

Rita Loel, Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email