Noored hiilgasid äriideedega

Noored hiilgasid äriideedega

TOETUS VIIKINGIKULTUURILE: Mart Laus ja Sverre Vinter saavad esimese investeeringu-tšeki. Auhinna annab üle SEL-i liige Robert Pajussaar. Foto: Tõnu Veldre

Noorte äriideede konkursi Saaremaa Päike 2012 auhinnaraha jagati seekord nelja idee autorite vahel. Auhinnasaajad kuulutati välja neljapäeva hilisõhtul Kuressaares Privilege’i klubis.

Äriideede konkurssi Saaremaa Päike korraldavad Saaremaa ettevõtjate liit ja Saaremaa arenduskeskus juba 2009. aastast. Konkursi eesmärk on noortes ettevõtlusvaimu ärgitamine. Seekord laekus konkursile viis võistlustööd. Žürii liikme Robert Pajussaare kinnitusel oli võitjat valida raske ja pärast tuliseid vaidlusi otsustati auhinnaraha jagada nelja idee autorite vahel.
Võistlustöö nimega “Saaremaa interaktiivne viikingikultuuri keskus” (esitajad Mart Laus ja Sverre Vinter) oli põnev nägemus Saaremaa ajaloost inspireeritud teemapargist. Noormeeste arvates sobiks viikingikultuuri teemapark eriti hästi Salme muinaslaevade lähedusse.
Võistlustöö “Babyskis” (esitaja Andreas Hõlpus) on välja kasvanud elulisest vajadusest. Noori emasid linnatänavate lumes lapsevankritega ukerdamas nähes tuli noormees mõttele, et vankri rataste jaoks tuleks välja mõelda lihtsalt paigaldatavad ja eemaldatavad väikesed suusad. Selline idee on internetis leiduvate andmete kohaselt pähe tulnud ka mõnele teisele, kuid vajalikke lisavahendeid põhjamaises kliimas lapsevankritega ringiliikujatele keegi veel tööstuslikult tootma hakanud ei ole.

Võistlustöö nimega “Külmkapimagnet Saaremaa” oli mitmes mõttes ainulaadne. Töö esitajad Laura-Maria Jõgi ja Marie-Elis Kuivjõgi on 13-aastased ja noorimad konkursil osalenud. Samas oli nende esitatud idee ainsana ka teostatud. Mererannast kogutud väikestele lamedatele kividele joonistatud Saaremaa-piltidega kaunistatud külmkapimagnetid võiksid turistidele kindlasti huvi pakkuda.
Janno Õunpuu ja Janar Tänaku esitatud võistlustöö “Pakendihunt” pakkus kahe ettevõtte esindajaile kohe huvi, kuid mahla-, piima- ja muid pakendeid purustava masina idee tahab veel veidi edasi arendamist.
Bäbby Täht ja Grete Kesküla esitasid konkursile töö “Teiselt poolt”. Punase Risti tegevuses aktiivselt osalevate tüdrukute äriidee oli ajendatud noorte hulgas aina laiemalt levivatest suguhaigustest. Nii esitasid neiud mõtte hakata tootma vööpandla taha paigaldatavaid taskukesi-panipaku, kus saab turvaliselt kondoomi hoida.
Žürii otsustas auhinnaraha jagada mitme idee autorite vahel. 640 eurot auhinnaraha jagunes žürii otsuse kohaselt järgmiselt: “Babyskis” – 120 eurot; “Teiselt poolt” – 120 eurot; viikingikultuurikeskus ja külm-kapimagnet Saaremaa – kumbki 200 eurot.
Päris tootmise käimapanekuks sellest rahast ei piisa, kuid kas või vajalike tehniliste jooniste tegemiseks peaks abi olema küll.

 


 

Saaremaa Päike

Projekti Saaremaa Päike 2012–2014 viib läbi Saaremaa ettevõtjate liit koostöös Saaremaa Arenduskeskuse SA ja Saarte Koostöökogu MTÜ-ga.
Saaremaa Päikese eesmärk on tekitada noorte seas huvi Saaremaa majanduse arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema loovad ja ettevõtlikud ning tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana.
Võistlustööde hindamisel arvestatakse ka idee innovaatilisust, originaalsust, loomingulisust, keskkonnasäästlikkust, majanduslikku otstarvet ja töö seotust kohaliku eripäraga. Sihtgrupp on Saare maakonna põhikoolides, gümnaasiumides või kutseõppeasutustes õppivad noored, samuti kohalike kõrgkoolide filiaalides õppivad tudengid vanuses kuni 24 aastat.

Print Friendly, PDF & Email