Aste ja Kaarma kooli õpetajad on töölesaamise osas teadmatuses (4)

Aste ja Kaarma põhikoolis töötab praegu kokku 47 inimest. Paratamatult jääb koolide ühendamisel osa õpetajaid tööta, sest uues koolis on ametikohti veidi üle 20. Kes osutuvad uues koolis töötamiseks sobivaks, pole aga veel selge.

Kuidas valida kahe kooli personali hulgast uue kooli töötajaskond nii, et mõlema kooli praegused töötajad oleksid võrdses seisus, oli kolmapäeval toimunud vallavalitsuse ja koolide töötajate nõupidamisel üks põhiküsimusi.
Eelmisel nädalal ajalehes ilmunud teade Aste põhikooli pedagoogide konkursi väljakuulutamise kohta tekitas praegustes töötajates segadust. Kohe sai ka selgeks, et tegelikult tuleb töökohti pakkuda kõigile inimestele, kes praegu Aste või Kaarma koolis töötavad. Vallavolikogu nõudmine oli, et mõlema kooli töötajaid koheldaks uude kooli personali valimisel võrdselt. Üleeilsel arutelul olid kohal vallavanem, valla rahandus- ja haridusnõunikud, vallavolikogu hariduskomisjoni esindaja, mõlema kooli praegused direktorid ja töötajate usaldusisikud.

Töötajaid koheldakse võrdselt

Aste põhikooli töötajate usaldusisik Eha Heinla ütles, et arutelu oli vajalik ja läbi sai räägitud hulk segadusi tekitanud küsimusi. Heinla on ka üks neid õpetajaid, kes sel õppeaastal mõlemas koolis tunde annab ja nii mõlema kooli meeleoludega kursis on.
Koosolekul lepiti kokku, kuidas viia personali valimise protseduur läbi nii, et arvestatud oleks volikogu seisukohaga – mõlema kooli praegust personali tuleb kandideerimisel kohelda võrdselt.
Lepiti kokku, et kõik töötajad esitavad uue, ühinemise tulemusena tekkiva Aste põhikooli direktorile Ulvi Valgele sooviavalduse töö jätkamiseks koos CV, täienduskoolituste ja omandatud lisaoskuste kirjeldusega. Esitatud avalduste põhjal koostab direktor nimekirja töötajatest, kes vastavad pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele ja kooli vajadustele. Need, kes olemasolevatele töökohtadele valituks ei osutu, saavad korrektselt koondamisena vormistatud töölepingu lõpetamise.

Kaarma kool tühjaks ei jää

Kaarma vallavanem Margus Mägi ütles, et praegu ei ole veel selge Kaarma kooli hoone edasine kasutus. Kuna kahe kooli liitmine on ühe lapsevanema poolt kohtus vaidlustatud, siis kõigepealt peab ära ootama kohtumenetluse lõpu. Pärast seda saab otsustada Kaarma maja edasise kasutuse.
“Selge on see, et vald maja tühjaks ei jäta,” kinnitas vallavanem. “Seal tekkivaid töökohti pakume me kõigepealt koolide liitmisel töökohata jäävatele inimestele.”
Hoonesse on viimastel aastatel investeeritud päris palju ja hoone on heas korras.

Eha Heinla kinnitas, et mõlemas koolis on meeleolu töine. “See õppeaasta on keerulisem kui mõni eelmine,” märkis ta. “Kuid õpetajad teevad niikaua kui võimalik oma tööd igal juhul pühendumusega.”
Kaarma ja Aste kooli ühendamise otsustas Kaarma vallavalitsus eelmisel aastal. Koolide ühendamine viiakse lõpule enne uue õppeaasta algust.

Print Friendly, PDF & Email