Kaarma vallavolikogu info

Kaarma vallavolikogu info

 

Volikogu korraline istung toimus 21. märtsil.

Muudeti vallavolikogu komisjonide koosseisu: külaelukomisjonist arvati välja Merit Kindsigo ja Inga Teär, uuteks liikmeteks kinnitati Piret Rattas ja Priit Rahnel.
Arengukomisjonist arvati välja Merit Kindsigo ja uueks liikmeks kinnitati Marko Mägi.
Võeti vastu Kaarma valla 2012. aasta eelarve.
Kinnitati vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgaastmed, Kaarma valla koolide pedagoogide töötasustamise alused aastaks 2012 ja ametnike palgamäärad.

Kinnitati valla teede investeeringute kava aastaks 2012:
Eelarve kokku 188 380 €
Kokku teede hooldus ja jooksev remont 95 104 €
Sellest:
1. lumetõrje 58 000 €
2. jooksev remont ja korrashoid 24 104 €
3. kaevandamine Tõrises 8000 €
4. asfaldiaukude remont 5000 €
Investeeringud kokku 93 276 €
1. Kaisvere–Sepa tee nr 2700076 – 16 000 €
2. Kiratsi–Kaarma tee nr 2700054 – 18 700 €
3. Ergama tee nr 2700049 – 5500 €
4. Tiigi tn nr 2700097 – 4800 €
5. Laheküla tee nr 2700036 – 9911 €
6. Tamme tn 2700103 – 3300 €
7. Niidi tee nr 2700029 – 6500 €
8. Tahula farmitee nr 2700472 – 5500 €
9. Lilbi–Kärdu tee nr 2700045 – 13 500 €
Teede remont elanikkonna osalusega:
1. Upa külatee nr 2700047 ja Upa vana tee nr 2700136 – 7560 €
2. Kalde tee – 2005 €
***
1. Sepama tee nr 2700472 – 13 000 €

Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse üldkasutatavad Käku küla Tiitsumäe, Aste aleviku Võidu tn 2, Võhma mnt 1 ja 5, Vana-Sarapiku 6, Koidu tn 2 ja Rahu tn 10 maaüksus.
Volikogu järgmine istung toimub 25. aprillil.
Vallavolikogu õigusaktid on avaldatud valla kodulehel www.kaarma.ee.

Eeve Näälik,
volikogu sekretär

Print Friendly, PDF & Email