Ekesparre omanik tuleb linnale silla taastamisel appi

Ekesparre omanik tuleb linnale silla taastamisel appi

ABI TULEB: Uue silla rajamisel aitavad rahaliselt kaasa ka ettevõtjad. Foto: Tõnu Veldre

Mullu linnuseõue viival teel sissevarisenud tammi asemele silla ehitamiseks pöördus Kuressaare linnavalitsus kirderaveliinil asuva Ekesparre residentsi ja selle vastas oleva jahimaja omanike poole, küsimaks neilt rahalist tuge. Vähemalt ühe hoone omanik on abi andmisega päri.

Kuressaare linnavalitsus lubas mõne nädala eest, et lossihoovi viiv sild saab valmis ehitatud selleks suveks. Nüüd on mõningase rahalise toetuse küsimiseks pöördutud linnuse kirderaveliinil asuvate kinnistute omanike Arti Arakase ja Pille Panga poole.
Kuressaare abilinnapea Kalle Koov tõdeb neile saadetud kirjas, et Saaremaa muuseum teeb Ühtekuuluvusfondi rahastamisel kindluse bastionaalse vööndi rekonstrueerimistöid. Nende käigus korrastatakse osaliselt ka kirderaveliin, sealhulgas rajatakse raveliinile uus juurdepääs – vana linnapoolse tammi asemele ehitatakse sild.

Silla eelprojekti kohaselt tuleks see Koovi sõnul rajada analoogsena raveliinilt kindlusesse viiva puitkonstruktsiooniga sillaga. Kahetsusväärselt jäi aga eelprojekti koostamise käigus tähelepanuta fakt, et raveliinil asuvad hoonestatud kinnistud, millele on muuhulgas eriolukordadeks vajalik ligipääs ka rasketehnikaga. Seepärast jättis päästeamet silla eelprojekti kooskõlastamata ning nõudis selle kandekonstruktsioonide muutmist.
See omakorda tähendab, et sillaehituseks kulub rohkem raha. Ehitaja Primus PR OÜ uue hinnapakkumuse kohaselt on Kalle Koovi sõnul päästeameti nõuetele vastava silla ehitusmaksumus 140 727,24 eurot. Abilinnapea lisab, et koos muuseumi, ehitaja ja kultuuriministeeriumiga on selle jaoks pingsalt rahastamisvõimalusi otsitud.

Kalle Koovi sõnul on linnavalitsusel valida, kas anda Saaremaa muuseumile nõusolek ehitada esialgse projekti kohane sild, millele on väljastatud ehitusluba ja mille rajamiseks on muuseumil ka vajalik raha olemas, või rahastada lisaks silla kandevõime suurendamiseks vajalikke ehitustöid 46 965,42 euroga, kaasates selleks raveliini kinnistuomanikke.
Et sild saaks sellise kandevõimega, nagu ohutuse tagamiseks vajalik, otsustas linnavalitsus Koovi sõnul teha kinnistuomanikele ettepaneku toetada silla ehitamist 15 000 euroga.
“Üheskoos täiendavalt silla ehitust rahastades saavutame kõiki osapooli rahuldava, eelkõige pääste- ja turvakaalutlusi arvestades kõigile tehnilistele parameetritele vastava ning Kuressaare kindluse miljöösse sobiva lahenduse väljaehitamise kirderaveliini uue silla näol,” põhjendab abilinnapea.

Arti Arakas ütles Saarte Häälele, et loomulikult tuleb ta linnale raskel hetkel appi ja seda on ta lubanud ka linnapeale. “Kas see on 10 000, 15 000 või 25 000 eurot, seda pole ma veel otsustanud, aga igal juhul tulen appi,” kinnitas ta.
Linnavalitsus ootab kinnistuomanikelt vastust 16. aprilliks, et sild saaks valmis lubatud ajaks.

Print Friendly, PDF & Email