Tähelepanu, ettevõtjad!

Tähelepanu, ettevõtjad!

 

Majandustegevuse registris (MTR) registreeritud ettevõtjate registreeringu õigsuse kinnitamise tähtaeg on 15. aprill.

Registreeringu õigsuse kinnitamiseks tuleb täita vastav vorm (veebilehel http://www.mkm.ee/mtr ) ja tuua või saata see Kaarma vallavalitsusse (Marientali tee 27, Kuressaare 93820). Äriregistris registreeritud ettevõtjail on ka võimalus esitada registreerimistaotlus ja kinnitada registreeringu õigsust elektrooniliselt ettevõtteportaali kaudu: http://portaal.riik.ee/x/eit/. Riigilõivu selle eest tasuma ei pea.

Registreering, mille andmeid pole õigeaegselt kinnitatud, peatatakse 1. maist ning ettevõttel puudub seega seaduslik alus registreeritud tegevusalal tegutsemiseks. Kinnituse mitteesitamisel kustutatakse peatatud registreering majandustegevuse registrist 1. novembrist k.a.
Lisainfo telefonil 45 20 455 või andrus@kaarma.ee.

Andrus Lulla,
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email