Riik ei taha politseimaja eelisõigusega linnale müüa (8)

Riik ei taha politseimaja eelisõigusega linnale müüa

 

Kuressaares Lossi tn 7 asuv hoone, mis on rahva seas tuntud kui politseimaja, on tekitanud terava vaidluse Kuressaare linnavalitsuse ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) vahel.

Nimelt ei rahuldanud RKAS Kuressaare linnavalitsuse taotlust kasutada Lossi 7 kinnistu suhtes ostueesõigust. Linnavõimud kavatsevad oma õigusi kohtus kaitsta.
“Mulle tundub küll, et kogu selle looga soosib riik nn JOKK-skeeme,” ei varjanud Kuressaare abilinnapea Kalle Koov kodanikuna oma pahameelt.
Tema sõnul on seadusandja selgesõnaliselt andnud kohalikele omavalitsustele ostueesõiguse kinnistute võõrandamisel, mille säilitamist peetakse oluliseks. Lossi tn 7 asub aga Kuressaare vanalinna muinsuskaitsevööndis ja sel hoonel on suur ajalooline väärtus – kunagi oli see tuntud kui Lööne mõisa koda ja hiljem kuulus hoone tuntud kaupmehele Karl Bergmannile.

“Linnal on olemas selge soov ja teadmine, mida selle hoonega tulevikus teha. Ja erinevalt Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist ei soovi Kuressaare linn nimetatud kinnisvaraga spekuleerida,” selgitas Koov oma seisukohta. “Meie eesmärk on laiendada praegu Kitsas tn 3 üüripinnal asuvat Kuressaare noorte huvikeskust. Täpsemalt on meil kavas anda noortekeskuse käsutusse praeguse politseimaja hoovihoone ja välja arendada selles piirkonnas noorte vaba aja ja huvikeskuse kompleks.”
Kuna Kuressaare uus politseimaja peaks peagi valmis saama, andis riik selle aasta alguses Lossi 7 kinnistu mitterahalise sissemaksena RKAS-i aktsiakapitali. Kinnistu väärtuseks on hinnatud 113 700 eurot.
“Minule isiklikult jääb mõistetamatuks RKAS-i keeldumine mitte rahuldada meie ostueesõigust,” märkis abilinnapea Koov. “Linn tasuks ju RKAS-ile rahas. RKAS ja riik peaksid olema õnnelikud, kui keegi vahetab mitterahalise sissemakse rahalise sissemaksega.”

Lossi tn 7 väärtuseks määratud 113 700 eurot peab abilinnapea kunstlikuks hinnaks, mis ei vasta hoone tegelikule väärtusele. Nende sõnade kinnituseks tõi ta näite, et alles hiljuti müüs RKAS 100 000 euro eest väikese hoone, kus varem asus kodakondsus- ja migratsioonibüroo. “Lossi tn 7 kinnistu asukoht on aga palju soodsam ja juba see tõstab selle kinnistu väärtust,” märkis Koov. “Praegu on linnavalitsus igatahes seisukohal, et oma ostueesõigusest me ei loobu. Tõsi, enne ootame ära advokaadibüroo seisukoha.”
5. märtsil saatis RKAS Kuressaare linnavalitsusele kirja, milles on öeldud, et Lossi tn 7 asuva kinnistu suhtes linn ostueesõigust kasutada ei saa. Säärase otsuse põhjenduseks on toodud mitmeid juriidilisi argumente, sh on viide riigikohtu ühele otsusele, millest selgub, et ostueesõigust ei ole võimalik teostada “mitterahalise sissemakse lepingu suhtes”.

Samast kirjast selgub, et RKAS-i juhtorganid ei ole veel otsustanud, mida nad kavatsevad Lossi tn 7 asuva hoonega tulevikus teha. “Üldjuhul võõrandab RKAS varad avaliku kirjaliku enampakkumise teel, millest saavad osa võtta kõik soovijad,” on RKAS-i kirjas öeldud.
Seda kirja kommenteerides ütles abilinnapea Kalle Koov: “Juhul kui RKAS paneb Lossi 7 enampakkumisele, kujuneb selle hind kindlasti palju kõrgemaks kui 113 700 eurot. Sellega teenib RKAS kasumit, millega on ka seletatav, miks ta ei taha kõnealust maja linnale sellise hinna eest müüa.”

Print Friendly, PDF & Email