Terissid jälle siit koa (1)

Märts oo ikka oln sõuke kaval kuu. Eluilmaskid ep tia ta tujusid ää, kut noorel tüdrikul. Täna oo päike kõrges taevas ja oome äkist läpatab lund ja tuiskab. Neh aga tuleva esmasbe oogid juba sie päe käe, kust moalt kukk piab ennast ise ää toitma – teese jala all oo tera ja teese all lumi. Sialt soadik veereb aeg ikka kevade poole.

Aga täna oo muidugid üks sõuke tähtis päe kut naestepäe. Neh sii kümme-viistesn voastad tagasi es tahetud sest päävast kuuldagid. Et olli nagut punaste püha ja sõukest asja es sünni pidada. Nüid oo naesed ise nii väge täis, et võtvad kätte ja pidavad omaväkke koa seda pääva, kui ikka taris oo.
Meitel siis oo täna õhta koa üks naeste üritus laanis. Hellamaa külakeskuses oo õhta kuiest sõuke istumine kut rohenäppude kogemuste vahetamise õhta. Neh parasaste oo ju neljabe õhta koa. Sial soavad kõik oma taemekasvatamisest riaki, kui tahtvad. Ikka oo ea üheteese kääst kuulda ja õppe.
Teemasid oo päävakordas kolm tükki. Esteks Liivalt Saadu Riima juhatab sisse jutuaama tualilledest kevadisel aal. Neh taa oo tõeste tulise tark selle kohja pialt. Seda tiadvad kõik. Teese jututeema, kevadistest aiatüödest, aitab järje piale Paenasse Otsa Elle, kis oo küll vist kõikse targem naesterahvas inimene ültsegid igatsorti aiapidamise kuntsist. Taa kääst oo ikka tarka nõu kuulmas köidud. Nõnna et juba üksi taa pärast tasub kuulma minna. Ja kolmandaks oo laanis riaki konteinerkasvatusest kasvumajades. Ja selle jutu järje võtab ülesse Suuremõisast Antsu-Jaani Lia, kis oo suurde teadmistega selle kohja pialt.

Neh ja oome pääva kellu neljast oo koolimajas see tulisekena kontsert. Kus Vanemuise näitlejad laulma tulavad.
Liiva koolimajas oo tuleva nädali emakielepääva pidamine. Kessiku, täpsest emakielepääval tuleb Signe Siim riakima lastele ajakirjandusest. Neh taa ju ise koa Muhu tüdrik ja ajakirjanduse kohjapialt tark.
Ja tuleva rieede, kuieteistmendamal kuupääval tuleb koolimajase üks sõuke tore kirjamies kut Wimberg. Lapsed piaksid tetta küll easte tiadma ja tundma.
Ja lõpetuseks maa tuleta viel meele, et emakielepäe oo just sie päe koa kut viimane tärmin, et omad murdevõistluste tüöd roamatukogudesse toemeta. Murdevõistluse lõpetamise pidu oo laanis 21. abrillil ja seevoasta oo lootus suur, et sõnna tuleb terve karikond luuletajaid kokku. Oo sõuke kirjanduse rühmitus kut Erakkond ja vat just neid erakkondlasi oogid siia külla oodata seks aaks.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge ikka munuksed siis!

Print Friendly, PDF & Email