Streik koolikelli ei vaigistanud (5)

Streik koolikelli ei vaigistanud

TÖÖD EI TEE: Lümanda koolis istusid laua taga (vasakult) Janno Tuulik, Kairit Kiisla, Reet Laht, Külli Lindau, Tiio Penu, Tiina Niit, Terje Kaskmäe, Urve Vakker,
Pille Jõgi, Kaitseliidu Saaremaa Maleva pealik Kristjan Moora ja noorte kotkaste instruktor Raivo Paasma. Kaks viimast streigiga seotud ei olnud. Foto: Raul Vinni

Õpetajate üleriigilise streigi esimesel päeval seisis töö pea kõikides maakonna koolides. Päris välja surnud koolimajad siiski ei olnud. Kus peeti koosolekuid, kus toimetasid elektrikud.

Saare maakonna koolides ja lasteaedades streikis eile palgatõusu nõudes 466 õpetajat. Samal ajal kui pealinnas ja teistes linnades lehvitati loosungitega ja vaieldi ministriga, Saaremaal keegi oma õigusi häälekalt taga ei nõudnud.
Lümanda koolimajas on vaikne. Vaid õpilaste pildid vaatavad autahvlilt vastu, kui koolimajja siseneda. Õpilasi endid majast täna ei leia. Ringi toimetab elektrik ja näha on, et käimas on ka koristustööd. Siiski kostab kuskilt jutukõminat. Kui õpetajate toa ust paotan, tabab pilk esmalt Kaitseliidu Saaremaa pealiku Kristjan Moora. Veidi vale inimene vist streigipäeval koolis? Õpetajate toast välja tulnud Lümanda kooli streigijuht Urve Vakker kinnitab siiski, et streik toimub.
Ühtki õpilast koolis täna (eile – toim) pole, kuigi lastevanematele oli pakutud võimalust lapsed kooli saata. Lümanda kooli jaoks on streigipäev hoopis teistmoodi tähendusega. Seal taasasutati nimelt ametiühingu rakuke. “Otsustasime, et täna on õige päev,” ütleb Lümanda kooli streiki juhtinud Vakker. Aastaid tagasi tegutsenud ametiühingu, mille tegevus vahepeal soikus, taasasutas 9 õpetajat.

Vakker lisab, et hommikul oli neil ka streigiteemaline koosolek toimunud, kus nõudmised veel kord läbi arutati ja otsustati need märgukirjana saata riigikogule, valitsusele, haridus- ja rahandusministeeriumile. Nõudmised on üldjoontes samad, mis teistel, kuid Vakkeri sõnul lisati Lümanda kooli poolt ettepanekuid õpetajate atesteerimise kohta. Praegu nõutakse vanemõpetaja või õpetaja-metoodiku ametijärgu saamiseks Urve Vakkeri sõnul palju tööd koolist väljaspool.
“Õpetaja ei jõuagi enam tunde anda, peab kogu aeg väljas metoodilist tööd tegema,” nendib ta. Tema sõnul võiks arvestada näiteks tööstaaži.
Urve Vakker selgitab ka, miks kaitseliitlane streikiva kooli õpetajate toas istub. Nimelt on kolonelleitnant Kristjan Moora ja noorte kotkaste noorteinstruktor Raivo Paasma tulnud kooli oma tegemistest rääkima.
“Seda ei tee,” vastab Urve Vakker küsimusele, et kui õpetajad koolis on, kas nad teevad siis ka erialast tööd. Siiski tõdeb ta, et eks järgmise päeva tunnid tuleb ikka ette valmistada. Lümandas streigitakse üks päev ja täna on jälle tavaline koolipäev.

Salme kooli uks on hoopiski lukus. Uksel silt, et täna (eile – toim) on kella 8-st kuni 16-ni streik. Lõpuks suudame moodsaid sidevahendeid kasutades koolimajast leida direktor Marika Pütsepa, kes lahkelt ukse avab. Koolis on ka streigijuhist emakeeleõpetaja Tea Merivald, kes ütleb muiates, et tema teeb muuhulgas ka tööd. Vaatab õpilaste kirjatöösid. Ta tuli hommikul niikuinii streigiülesandeid täitma (paberimajandus!) ja jälgib jooksvalt ka uudiseid, kuidas mujal streik kulgeb.
“Maakoolides on asjad ikka teistmoodi,” ütleb ta, kui on eelnevalt rääkinud, et luges, kuidas mandril viiakse õpetajaid organiseeritud korras meeleavaldusele.
Salme koolis streigivad kõik õpetajad ühe päeva, koosolekut pidama ei hakatud ning Merivaldi sõnul polnud ka üleüldse teemapüstitust, kas streikida kauem kui üks päev. Merivald tõdeb, et streikijate nõudmised on õiglased, kuid paraku riigijuhte see, mis toimub, ei huvita.
Olgugi et koolis on streik, hakkab meie jutlemise ajal helisema koolikell. Praegu pidanuks lõppema viies tund.

Oma kabinetis istuv direktor Pütsep ütleb, et tema toetab õpetajate nõudmisi. Mis saab aga õpetajate sellest palgast, mis neil streigipäeva eest saamata jääb? Marika Pütsep vastab, et neil on asi lahendatud nii, et veerandi viimasel päeval toimub õhtune õpilasüritus, mille läbiviimisega on seotud ka õpetajad. Palgaraha teenitakse tagasi seal.

Print Friendly, PDF & Email