Kolmapäeval alustab kevadleerikursus

“Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust…” kirjutab Hando Runnel. Esimene ositi säilinud eestikeelne raamat on Tallinna pastorite Simon Wanradti ja Johann Koelli katekismus. Katekismuse koostas arvatavasti Wanradt, teda abistas ja tõlkis raamatu eesti keelde Koell. Teost trükiti 1535. aastal Saksamaal Wittenbergis 1500 eksemplari ning selles on kõrvuti saksa- ja eestikeelne tekst.

Rootsi aeg Eestimaal tõi kaasa kindla leeriõpetuse – eestikeelne sõna “leer” tuleneb saksakeelsest sõnast Lehre – õpetamine. 18. saj, siis juba Vene tsaari võimu ajal, andis Eestimaa konsistoorium välja korralduse, et noori inimesi, kes lugeda ei oska, armulauale ei võeta. Samuti ei lubatud laulatada pruutpaare, kes ei oska lugeda ega tea viit peatükki katekismusest.
Leerikooli ajalugu 20. sajandil on olnud väga keeruline ja käänuline. Kui Eesti Vabariigi ajal oli iseenesestmõistetav, et noored käisid leeris ja konfirmeeriti, siis 1949. a keelustati leeriõpetus ja usulise kirjanduse väljaandmine. Ennustati EELK väljasuremist aastaks 1986.

Tegelikkuses sai see aasta tõusuaastaks – laulev revolutsioon tõi sadu ja sadu inimesi kiriku juurde. Tõusulainele on järgnenud rahulik mõõn: enam ei ole hiigelsuuri leerirühmi, kuid igal aastal on jagunud leerilapsi meie koguduses nii sügisesele, kevadisele kui ka suvisele leerikursusele.
Leeri tulekuks on erinevad põhjused: kes soovib oma last ristida, kes ristivanemaks saada. On noorpaare, kes valmistuvad laulatuseks. Tihti ei ole aga ajendiks konkreetsest kiriklikust talitusest osasaamise soov, vaid huvi sügavate usuliste küsimuste vastu: millest kirjutab Piibel, mis on üldse kirik, usk, kes on Jumal. Leerikooli eesmärk on eelkõige panna küsima ja arutama, miks on maailmas miljoneid inimesi, kes on oma elu usaldanud Jumala hoolde, Teda usuvad ja Tema juhatust mööda elavad, otsima ja leidma oma teed Jumala juurde.

Kui ka sina soovid arutleda ja leida vastuseid neile küsimustele, tundma õppida kristliku usu sisu ja põhitõdesid, siis tule kevadleeri esimesse tundi. See toimub kolmapäeval, 14. märtsil kell 18 kogudusemajas (Kauba tn 5). Edaspidi toimuvad leeritunnid kolmapäeviti kell 17.30. Leeripüha on 1. nelipühal, 27. mail.
Info Kuressaare Laurentiuse koguduse kantseleist E–N kl 10–17, tel 45 36 560 või 53 427 096 (Tiina Ool) või www.eelk.ee/kuressaare.

Tiina Ool,
EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja

Print Friendly, PDF & Email