Koduhooldusest Kaarma vallas

Koduhoolduse eesmärk on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, teenuste abil võimalikult kaua kodus toime tulla.

Võrreldes hooldekodude maksumusega on koduteenuste hinnad meie pensionärile ka jõukohasemad.
Tänase päeva seisuga osutatakse Kaarma vallas koduteenuseid 17 eakale inimesele. Valla sotsiaaltalituses on tööl kaks hooldustöötajat, kes külastavad kodusid 1–2 korda nädalas. Põhiteenused on toiduainete ja esmaste majapidamistarvetega varustamine, teabe edastamine, abistamine asjaajamisel, abistamine kütmisel ning arstiabi korraldamine. Põhiteenuste eest maksab eakas ise 1,28 eurot ühe tunni eest.
Tugiteenused on kodukorrastamised, mille eest eakas maksab 2,56 eurot tunni eest. Tellida saab ka transporditeenust arsti juurde minekuks hinnaga 0,26 eurot kilomeeter. Koduhoolduse tunnihindele lisandub visiiditasu, mis on 0,64 eurot ühe külastuse eest.
Täpsem info koduteenuste kohta telefonidel 45 20 456; 45 20 457.

Liida Kaare
sotsiaaltalituse juhataja

Print Friendly, PDF & Email