Kaarma vallavolikogu info

Kaarma vallavolikogu info

 

Volikogu korraline istung toimus 22. veebruaril.
Arutati Aste põhikooli perspektiivi ja jõuti ühisele otsusele, et olemasolev koolihoone tuleb rekonstrueerida, sealjuures peaks mahuliselt säilima olemasolev spordikompleks.

Ehitada tuleb täiesti uus klassikompleks ja vajalikud abiruumid. Vallavalitsusel tuleb kogu eelseisev töö korraldada selliselt, et koolitöö uues klassikompleksis algab 1. septembril 2013.
Muudeti valla teenistujate koosseisu.
Teisel lugemisel oli valla 2012. aasta eelarve. Lugemist jätkatakse märtsikuu istungil.
Kehtestati Mändjala küla Rannamaa ja Rannaliiva kinnistu detailplaneering.
Anti isiklik kasutusõigus valla omandis olevatele Sikassaare küla Energia ja Laheküla küla Unimäe–Munesoo tee katastriüksustele.
Isiklik kasutusõigus anti Eesti Energia Jaotusvõrgule, koormatavate alade pindala on vastavalt 25 m2 ja 11 m2.
Viieks aastaks anti tasuta kasutada 36 m2 Abruka küla Vesiaia kinnistust seoses loodus- ja linnuvaatlustorni rajamisega. Kasutaja on MTÜ Saarte Kalurite Ühing.
Nõusolek anti Muratsi sadama kinnistu koormamiseks hoonestusõigusega MTÜ Muratsi Sadama Selts kasuks.
Viieks aastaks pikendati Randvere koolimaja-klubihoone tasuta kasutamist MTÜ Randvere Tööõppekeskus poolt.
Arutusel olid vallavalitsuse ja hallatavate asutuste palgamäärad, samuti ametnike palgad.
Otsuseid antud küsimustes vastu ei võetud.

Volikogu järgmine istung toimub 21. märtsil.
Vallavolikogu õigusaktid on avaldatud valla kodulehel www.kaarma.ee .

Eeve Näälik,
volikogu sekretär

Print Friendly, PDF & Email