Aste noored kotkad ootavad action’it

Veebruari alguses alustas Astes Kaitseliidu Saaremaa maleva eestvõttel tegevust kaks noorkotkaste rühma, üks nooremale vanusegrupile, teine vanemate klasside noormeestele.

Uurisin rühmade juhendajalt Aigor Paasilt, kuidas on töö poistega käima läinud ja mis noormehi ees ootab.
Aigor Paas: “Nooremate poiste puhul on rühmatöö käivitunud hästi. Huvi on jätkuv. Nooremas rühmas osaleb kümmekond poissi. Siiani on üks poiss sellest rühmast loobunud. Vanemas rühmas osaleb samuti kümmekond poissi, kuid nende puhul on juba raskem huvi säilitada, kuna suurematel on juba väga palju muid huvisid. Siiani oleme jõudnud teha riviharjutusi ja kaardiõpet. Mingeid erilisi raskusi ei ole seni ette tulnud. Poiste seniseid muljeid ei oska kommenteerida. Aga eks nad vast ootasid, et kohe läheb action’iks, kuna sõjamehed ise tulevad õpetama.” 

Lähiaja plaanide kohta ütles Aigor Paas järgmist: “Kevadeks peavad poisid suutma korrektselt sooritada rivilisi harjutusi ja rivikorras marssida. Samuti peavad olema omandatud topograafiaalased baasteadmised. Lähitulevikus plaanime läbi viia mõned orienteerumisharjutused ja välilaagri.”
Mida noorkotkaks olemine annab? Aigor Paas: “See annab esiteks mõningaid oskusi, mida võib elus vaja minna, näiteks topograafiaalaseid teadmisi, metsas hakkama saamise oskusi. 
Kuna tegemist on rühmategevusega, annab see ka sotsiaal-seid oskusi ja sisendab ühtsustunnet. Kui poisid on paar ööd koos laagris, tegutsevad ühiselt ühise eesmärgi nimel, liidab see neid kui mitte jäädavalt, siis vähemalt väga pikaks ajaks.
Kuna oluline osa ajast veedetakse looduses, õpetab see ka loodust austama ja hoidma. Me püüame väljas viibides alati sisendada hoiakut, et loodust tuleb säästa ja prahti maha ei jäeta.

Kui noormees on seotud mõne ringi tegevusega, on see perekonna, kooli ja valla jaoks võit igal juhul – noored ei jõlgu niisama ringi või siis ei istu tunde arvuti taga. Kaitseliidu raames toimuv tegevus sisendab vahest rohkem ühtsustunnet, isamaalisust, kaitsetahet. Siin õpetatakse väärtusi, mis peaksid olema eeskujuks igale kodanikule. Samuti saavad noorkotkad ja Kaitseliidu tegevuses osalenud noored hiljem kaitseväes paremini hakkama, kuna ollakse juba harjunud rännakute ja laagrieluga, osatakse orienteeruda ja rivikorras marssida, ollakse harjunud distsipliiniga. Noorkotkaste ja Kaitseliidu tegevuses osalenud noor ei küsi, miks on vaja ajateenistus läbida. Tema jaoks on see elementaarne, et oma riigi kaitsesse peab iga kodanik andma oma panuse.”
Kel on huvi noorkotkastega veel liituda, siis tasub pöörduda Kaitseliitu või tulla Aste koolimajja reedeti kella 12-ks, kui algab nooremate poiste rühma kokkusaamine.

Ilme Õunapuu

Print Friendly, PDF & Email