“Turvaline küla” startis Kaarmalt (3)

“Turvaline küla” startis Kaarmalt

 

Nii vallarahvale kui ka külavanematele sai edastatud kutse osavõtuks “Turvalise küla” projektist, kuhu olid kohale tulnud turvalisuse kõige tähtsamad asjapulgad politseist, piirivalvest, migratsiooniametist, noorsoopolitseist, merepäästest, päästeametist. Kahjuks oli kutsutuid vähem kui asja läbiviijaid, aga kuna tegevust juhtis oma tuntud headuses Meelis Juhandi, kujunes töö huvitavaks ja tulemuslikuks.

Iga osavõtja püstitas ühe küsimuse küla turvalisemaks muutmise kohta, seejärel toimusid arutelud, milles sai esitada omapoolseid argumente, kuidas probleemi lahendada. Lõpuks olid kõik küsimused koos probleemi lahendusvõimalustega seinale riputatud ja iga osavõtja sai anda omapoolse hindepunkti tema meelest parimale lahendusele.
Lahkasime näiteks selliseid külaprobleeme nagu kuidas arendada noortetööd külas. See teema kujunes kõige populaarsemaks, st osalejad hindasid selle kõige valulikumaks punktiks külas. Ja lahendusena nähti ette kaasata noori rohkem küla tegemistesse ja rajada neile tegutsemispaiku, spordi- ja mänguväljakuid jne.
Arutati ka seda, mida teha, et vallaelanikud saaksid õigel ajal dokumenteeritud. Kuidas edastada õige info ja leida täpne kohaaadress? Kuidas aidata vanuritel üle saada suitsuanduri kartusest? Kuidas tõsta kodanikujulgust? Kuidas hoida ära õnnetusi merel? Kuidas saada lahti hulkuvate koerte ja kasside murest? Kuidas parandada info liikumist? Kuidas hoida ära joomisi-lõhkumisi bussipeatustes? Kuidas teha nii, et küla ei oleks läbisõiduhoov võõrastele?
Fotol (vasakult) Kaisa Nurm, Ludmilla Siplane, Tarvo Vaher ja Margus Lindmäe.

Gerta Kaasik,
Irase ja Kellamäe külavanem

Print Friendly, PDF & Email