Enim kasutasid riigikogu kuluhüvitisi Laanet ja Tamkivi (14)

Kulude hüvitamise aruannete kohaselt oli saarlaste esindajaist riigikogus mullu kõige enam kulusid Kalle Laanetil ja kõige vähem Urve Tiidusel.

Riigikogu märtsis valitud koosseisu liikmed saavad kuluhüvitist kuni 30 protsendi ulatuses ametipalgast. Ametipalgaks on liikmeil seejuures neljakordne Eesti keskmine palk, mis teeb igakuise kuluhüvitise summaks 940,2 eurot. Mullu märtsist kuni detsembrini on riigikogu liikmetel olnud kuluhüvitisteks kasutada seega üle 8500 euro.
Saare maakonnast riigikogusse valitute hulgast kasutas kuluhüvitisi kõige suuremas ulatuses Keskerakonda kuuluv Kalle Laanet, kellel oli aasta lõpu seisuga kulutusi 7945,93 euro eest. Kulutamata oli tal samal ajal 667,52 eurot. Valdav osa läks Laanetil eelmisel aastal sõidukuludeks – 4767 eurot. Esindus- ja vastuvõtukulud olid tal aruande kohaselt 1394 eurot ning side- ja postikulud 617 eurot.
Kulude osas teisel kohal oli saarlasest reformierakondlane Jaanus Tamkivi, kellel oli aasta lõpuks kulutatud 7576 eurot ja kulutamata 1038 eurot. Ka Tamkivil kulus suurem summa sõidukuludele – 6869 eurot. Esindus- ja vastuvõtukuludeks läks temal samas vaid 216 eurot ning side- ja postikuludeks 448 eurot.

Tihedalt Tamkivi kannul püsis sotsiaaldemokraat Kajar Lember, kelle kulutused märtsist detsembrini olid ühtekokku 7536 eurot ning kulutamata samal ajal 1077 eurot. Nagu teistelgi riigikogulastel, kulus Kajar Lemberil kõige suurem summa sõidukuludeks – 5976 eurot. Esindus- ja vastuvõtukuludeks läks tal mullu 320 eurot ning side- ja postikuludeks 423 eurot. Teistest erinevalt oli Lemberil ka rohkem majutuskulusid – 191 euro eest.
Mõnevõrra vähem, 6744 eurot oli aasta lõpu seisuga kulutanud IRL-i liige Tõnis Palts, kellel jäi kuluhüvitiste aruande kohaselt kulutamata 1869 eurot. Paltsul kulus sõitude peale 2914 eurot, esindus- ja vastuvõtukulud olid tal aastalõpu seisuga 2450 eurot ning side- ja postikulud 856 eurot.
Teistest pea poole vähem oli detsembri lõpuks kulutanud reformierakondlane Urve Tiidus. Aruande kohaselt oli tal aastalõpu seisuga kulunud 3795 eurot ja kulutamata summa oli samal ajal 4818 eurot. Tiiduselgi kulus kõige enam sõitude peale – 3255 eurot. Esindus- ja vastuvõtukulude summa oli tal 299 eurot ning side- ja postikulusid 171 euro eest.

Print Friendly, PDF & Email