Saare maavalitsus käivitas Tallinna–Kuressaare lennuliini hanke

Saare maavalitsus kuulutas välja riigihanke vedaja leidmiseks Tallinna–Kuressaare lennuliinil selle aasta 1. maist kuni 2017. aasta 1. maini. Leping praeguse vedaja Estonian Airiga lõpetatakse poolte kokkuleppel.

Riigihange viiakse läbi võistleva dialoogina vastavalt hanketeates ja hankedokumendis esitatud tingimustele, teatas maavalitsus.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 365 000 eurot, reisijate vedu peab toimuma vähemalt 17 reisijakohaga lennukiga.
Hanke kvalifitseerimistingimustele vastamiseks peab pakkuja netovara olema taotluse tegemise hetkel vähemalt pool osa- või aktsiakapitalist.
Samuti peab pakkuja esitama kirjaliku tõendi, et tal on olemas hankelepingu täitmiseks vajalikud rahalised vahendid või tal on võimalus neid saada. Kirjalikuks tõendiks on pangaõiend või muu asjakohane ja hankija poolt vastuvõetavaks tunnistatud dokument. Panga garantiikirja puhul loetakse aktsepteeritava garantii väärtuseks 35 000 eurot.

Taotlusi hankel osalemiseks saab esitada 19. märtsini.
Estonian Airi praegune liinileping oleks kehtinud kuni 2013. aasta septembrini.
Jaanuari lõpus ajakirjanduses avaldatud info põhjal pidas Saare maavalitsus Estonian Airiga läbirääkimisi Tallinna–Kuressaare lennuliini lepingu ennetähtaegselt lõpetamiseks. Lennuliinile vedaja leidmiseks plaanis maavalitsus korraldada avaliku konkursi.

BNS

Print Friendly, PDF & Email