Minister lohutust ei pakkunud

Põllumajandusministeerium ei näe võimalust tulla vastu Eesti põllumeeste keskliidu ettepanekule võtta 2012. aastal modulatsiooni puhul arvesse ettevõtja kulutusi palgale ja sotsiaalmaksudele ning arvata need vähendamisele minevatest toetustest maha.

“Kahjuks peame siinkohal nentima, et sellist võimalust täna seadusandluses ei ole,” märkis põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastuseks Eesti põllumeeste keskliidu veebruari algul tehtud ettepanekule.
Kuna EL-i õigusakti täiendamine võtab protseduuriliselt aega tublisti enam kui aasta, ei omaks see 2012. aastal makstavatele toetustele mingit mõju. Minister kinnitas, et vaatamata asjaolule, et paljud liikmesriigid ei poolda tööjõukulude arvestamist, soovib Eesti alates 2014. aastast rakenduvas otsetoetuste süsteemis tööjõukulusid siiski arvestada.

Rääkides võimalusest maksta riigieelarvest täiendavaid otsetoetusi ka pärast 2013. aastat, ütles Seeder, et täiendavate otsetoetuste maksmise lõppemine tuleneb liitumislepingu tingimustest ning nimetatud toetuste maksmisel pole seega õiguslikku alust. Eesti on Euroopa Liidu kõrgeid ametnikke sellest probleemist korduvalt teavitanud, samuti on seda teinud teised uued liikmesriigid, sest täiendavate otsetoetuste lõppemine vähendab väga oluliselt eriti loomakasvatajate sissetulekuid. Lõplikud otsused seisavad veel ees ja aeg näitab, kas selles kokkuleppele jõutakse.
Helir-Valdor Seeder märkis, et Eesti peab juba mõnda aega kõige prioriteetsemaks tegevussuunaks põllumajandustootjate konkurentsitingimuste võrdsustamist, eelkõige sidudes seda otsetoetuste tasemete ühtlustamisega. “Oleme teinud jõupingutusi, leidmaks liitlasi teiste liikmesriikide hulgast, ning saavutanud mitmetes küsimustes arusaamade lähenemise, kuid otsustavad faasid läbirääkimistes seisavad veel ees,” teatas minister.

Print Friendly, PDF & Email