Euroopa mõjukaim põlluorganisatsioon asus baltlasi kaitsma

Neljapäeva õhtul kinnitas Euroopa põllumajandustootjate ja -ühistute katusorganisatsioon COPA COGECA pärast pikki ja keerulisi läbirääkimisi seisukoha EL-i ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide järjekindla selgitustöö tulemusel viidatakse dokumendis Baltikumi madalatele põllumajandustoetustele.

COPA-COGECA ametlikus seisukohas tõdetakse: “Komisjoni ettepanek otsetoetuste ümberjaotamise osas liigub õiges suunas. See nõuab siiski jätkuvaid läbirääkimisi, kuna mitmes liikmesriigis, eriti Balti riikides, jääb hektaritoetuse tase ikkagi oluliselt madalamaks EL-i keskmisest. Tuleb tagada kõikide põllumeeste õiglane ja võrdne kohtlemine, võttes arvesse erinevusi tingimustes.”
Konkreetsete riikide eraldi nimetamine COPA-COGECA ametlikus ühisseisukohas on organisatsiooni 50-aastases ajaloos esmakordne. Sellele eelnes tugev ja hästi koordineeritud selgitustöö Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide poolt, samuti Balti riikide keerulise olukorra selgitamine ministrite ja diplomaatilisel tasandil. See on hea näide läbimõeldud lobby-tegevuse tulemuslikkusest ning riigi ja kolmanda sektori tõhusa koostöö olulisusest, mis võimaldas leida teiste EL-i riikide toetust meie seisukohtadele.

Peamiselt uute liikmesriikide tugev vastuseis varem väljapakutud sõnastusele ei võimaldanud COPA-COGECA seisukohta detsembri alguses heaks kiita, nagu oli algselt kavandatud. Viimase kahe kuu jooksul toimusid intensiivsed läbirääkimised, et dokument saaks siiski valdava osa liikmesorganisatsioonide toetuse. Lõplikku kompromisssõnastust olid eile valmis toetama ka mitmed riigid, kelle toetused ümberjagamise tulemusel tulevikus vähenevad.
Balti riikide nimetamine dokumendis on siiski vaid esimene konkreetne samm lõppeesmärkide saavutamisel. Baltimaade madalate otsetoetuste võrdsustamine teiste liikmesriikide põllumeeste toetustasemetega nõuab jätkuvalt pingelisi läbirääkimisi ja tugevat selgitustööd erinevatel tasanditel eeloleva aasta jooksul.
COPA-COGECA on Euroopa Liidu suurim ja mõjukaim põllumajandustootjate ja
-ühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab EL-i riikide 76 põllumajandusorganisatsiooni. COPA-COGECA seisukohad on EL-i institutsioonidele oluline sisend ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel.

Põllumajandus-Kaubanduskoda

Print Friendly, PDF & Email