Etlemine – populaarne kunst

On viimase kümnendi trend, et pea igaüks oskab öelda: noorte keelekasutus ei kõlba enam kuskile. Ei saa nad aru, mida neile öeldakse ega oska nad ka ennast väljendada. Mul puuduvad täpsed andmed Eesti maakondades toimuva kohta, kuid ühte võin küll väita: nii palju õpilasi kui Saaremaal mujal maakondades küll etlemiskonkursil ei käi.

Mis see etlemine siis on? Deklameerimine, ilulugemine. Priit Kruus on oma blogis andnud ilusa sõnastuse: “Etlemine on luuletuse, proosapala vm ilukirjandusliku teksti suuline esitamine publiku ees. Etlemine on teksti loominguline esitamine ja tekst esitatakse peast. Etlemine ei ole lihtsalt peast lugemine, vaid teksti mõjuv ja nauditav esitamine. Teksti ei tohi lihtsalt kiiresti ette vuristada, vaid tuleb saavutada kontakt publikuga ning tagada, et esitus oleks meeleolukas ja mõjuv. Parimad etlejad on need, kes suudavad publikule usutavalt näidata, et neile endale tekst meeldib. Etlemine ei ole näitlemine.”

Arendatav oskus

Kui paljud seda suudavad? On see oskus arendatav? Loomulikult! Uus õppekava ütleb järgmist: “Põhikooli lõpetaja on keeleteadlik, väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid; kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab teose sisu ning hindab selle kunstilisi väärtusi. Gümnaasiumi lõpetaja väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses, analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid.”
Saaremaal on alati olnud palju õpilasi, kes tahavad ennast proovile panna publikule mõju avaldades, esitades suulist teksti.

Plahvatuslik kasv

1990-ndad olid meiegi maakonnas konkursil osalejate poolest kasinad aastad – etlejate arv 5.–12. klassini kõikus 10 ja 20 vahel. 2001. aastast aga, mil konkurssi hakkasid korraldama emakeeleõpetajad, on õpilaste arv plahvatuslikult kasvanud, suurenedes igal aastal.
2003. aastal registreerus konkursile 58 õpilast 20 erineva juhendajaga. Sellest peale on osalejate ja juhendajate arv pea igal aastal kasvanud. Mullu valmistas õpilasi ette seni suurim arv juhendajaid – 33. Tänavusele konkursile aga pani end kirja seni suurim arv osalejaid – 106. Tavaliselt jõuab mõõtu võtma küll veidi vähem õpilasi, kuid ettevalmistust teksti mõistmiseks ja ettekandmiseks oli ju alustatud.
Tänan tublisid õpetajaid, huvijuhte, näiteringide juhte ja muidu toredaid tegijaid, kes on viimase kümne aasta jooksul võtnud vastu väljakutse juhendada noori eneseväljendusoskuse leidmise teel.

Merle Rekaya,
Saare maakonna emakeeleõpetajate aineaktiivi esimees, maakonna etlejate konkursi üks peakorraldajatest viimased 10 aastat


TULEMUSED

NOOREM VANUSEASTE

2003 Maret Ansperi (SÜG, juh Rita Ilves)
2004 Liisa Saaremäel (SÜG, juh Rita Ilves)
2005 Liisa Saaremäel (SÜG, juh Rita Ilves)
2006 Tauno Mihklepp (Mustjala LPK, juh Ilme Kolter)
2007 Maarja-Grisel Mets (SÜG, juh Rita Ilves)
2008 Sander Aavik (OG, juh Maret Aardam)
2009 Maria Pihlak (SÜG, juh Rita Ilves)
2010 Maria Pihlak (SÜG, juh Rita Ilves)
2011 Karl Kadak (KVK, juh Kadi Tänav (Tänak))
2012 Uku Pokk (OG, juh Maret Aardam)

KESKMINE VANUSEASTE

2001 Raul Sooäär (SÜG, juh Rita Ilves)
2002 Ott Roosenfeld (SÜG, juh Rita Ilves)
2003 Helena Pihel (KPK, juh Lii Kallas)
2004 Liisa Vipp (KG, juh Maret Laurson)
2005 Maret Ansperi (SÜG, juh Rita Ilves)
2006 Reet Sillavee (SÜG, juh Rita Ilves)
2007 Joosep Aru (Kaarma PK, juh Sirje Aru)
2008 Anna Talvi (Lümanda PK, juh Liia Raun)
2009 Hanna Martinson (KG, juh Eve Tuisk)
2010 Gerda-Liis Palmiste (Kaarma PK, juh Sirje Aru)
2011 Minni Meisterson (KG, juh Eve Tuisk)
2012 Taavi Teevet (OG, juh Maret Aardam)

GÜMNAASIUMIASTE

2001 – Krista Maajärv (SÜG, juhendaja Rita Ilves)
2002 – Riho Maripuu (SÜG, juh Rita Ilves)
2003 – Krista Maajärv (SÜG, juh Rita Ilves)
2004 – Priit Sepp (KG, juh Marit Tarkin)
2005 – Helena Pihel (KG, juh Marit Tarkin)
2006 – Helena Pihel (KG, juh Marit Tarkin)
2007 – Marian Heinat (SÜG, juh Rita Ilves)
2008 – Marian Heinat (SÜG, juh Rita Ilves)
2009 – Liisa Saaremäel (SÜG, juh Rita Ilves)
2010 – Liisa Saaremäel (SÜG, juh Rita Ilves)
2011 – Liisa Saaremäel (SÜG, juh Rita Ilves)
2012 – Helina Eist (SÜG, juh Sirje Kreisman)

Print Friendly, PDF & Email