Küinlapäe oo viimane jõulupüha

Neh, kus nüid virutas neid külmaraadisid välja nõnna et küll soab. Ennevanasti ikka kuskil küinlabe paiku oln Muhus suurem sula, midast kohe küinlasulaks kutsuti. Aga seevoasta põle teist mitte nähä.

Neh, sest külmast oo tolku koa. Liivale tehti nüid uisutamise ja okimängimise lats. Mineva laupa ja pühabe ollid juba igavesed pitkad lahingud maha pietud. Latsi oidasse valge kellu ühessani õhta. Et põle taris jälle ädalda, et külmaga ep soa midagid teha. Sial kohtas piaks küll üsna nobeste naha ja kondid sojaks soama.
Küinlapäe olli muistsel aal Muhus ikka viimane jõulupüha. Seks päävaks olli isegid ankur õlut jõuludest täose pantud. Rukkipõhud toodi tuppa ja tehti jõulutoitusid ja köidi kirkus ja küla peal. Igas peres võeti külalisi lahkeste vastu, kutsumist põle jõulud ja küinlapäe Muhus tunnud.
Pere väimehed toodi kaugema moa takka obuse ja saaniga kohale. Nüidsel aal ep soa sõukest kuntsi änam easte pidada. Väimehed oo puhas Soomes ja Norras tüöl. Mine teisi sialt siis nattipidi küinlabeks kojo vädama.
Küinlabe kohta olli viel sõuke arvamine koa, et siis läks talve süda lõhki ja kui selle pääva lund juhtun sadama, siis pidada pool lund alles taevas olema.

Vallamajast andasse tiada, et kümnenda vebruaarini oodetse teite ettepanekumi selle kohta, et kellele võiks seevoasta anda hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad. Ja mõuke olli mineva voasta kõege moekam tegu Muhus.
Tiina külakeskusest olli mailmatuma tänulik kõikidele, kis mineva pühabe nende pidus köisid. Esinejad oln kõik irmus tublid, nii võerad kut omad. Pärast vihutud tantsi koa, nõnna et pillil tükid taga.
Paergu oo Hellamaa külakeskuses ülal uhke pildinäitus Gotlandi kivisaidadest. Selle oo sõnna voatamise jäuks üles pannud Põhjamaade ministrite nõukogu ja Muhu muuseum. Kivisaidu oo pildistan Göte Ask.
Muuseumil oo üks tähtis tiadaandmine viel. Kahessateistmendal vebruaaril oo Tooma Juhani, neh Juhan Smuuli siis, ühessakümnes sünnivoastapäe. Seks puhuks oo paika pantud terve rivi üritusi nii Muhu muuseumis kut Liiva koolimajas.

Peetse neid masu terve nädali läbi, enne kut sie suur päe ise kätte jõvab. Juu ma tuleva nädali kuuluta teitele pitkemalt, millal ja mis ja kus täpsemaste oo.

Aga niikaua olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email