Suvel on avatud Ristiku lasteaed

Kuressaare linnavalitsuse teatel ei tööta lasteaedade suvise kollektiivpuhkuse ajal 25. juunist 12. augustini Pargi lasteaed, Rohu lasteaed, Tuulte Roosi lasteaed ja Ida-Niidu lasteaed. Valvelasteaiana jääb tööle Ristiku lasteaed.

Teiste lasteaedade lastel on vanema eelnevalt esitatud avalduse alusel võimalik käia suvel Ristiku lasteaias. Koha saamiseks valvelasteaias tuleb lapsevanemal esitada hiljemalt 31. maiks vastavasisuline avaldus, mille blankett on saadaval Kuressaare linnavalitsuse kodulehel. Samuti tuleb vanemal tasuda esitatud arve alusel hiljemalt 20. juuniks ühekordses määras lapsevanema poolt kaetav õppekulu 26,10 eurot. Ettemaksuna tuleb tasuda ka 50% toidurahast vastavalt avalduses märgitud perioodile, mil tahetakse valvelasteaeda kasutada.

Print Friendly, PDF & Email