Tarbijakaitse mustas nimekirjas on üks Saaremaa reisifirma (6)

Reisifirmadel tuli tarbijakaitseametile 20. jaanuariks esitada eelmise kvartali pakettreiside müügiaruanne ja prognoos 2012. aastaks.

Aruande jättis esitamata 69 reisifirmat üle Eesti. Nn mustas nimekirjas oli esialgu ka neli Saare maakonnas registreeritud reisifirmat: Reisibüroo Mere OÜ, Viitong Reisid OÜ, Ruhnu Reisid OÜ ja Arensburgi Reisid OÜ.
Neist viimasel oli küll läinud aasta viimase kvartali aruanne tarbijakaitseametile nõuetekohaselt esitatud, kuid kolmanda kvartali aruanne ei olnud tarbijakaitseni jõudnud veel läinud nädala keskelgi.
Eilse seisuga olid oma aruanded tarbijakaitsele esitanud nii Mere reisibüroo, Ruhnu Reisid kui ka Arensburgi Reisid ning seega olid nemad mustast nimekirjast pääsenud. Seni on pakettreiside müügiaruanne esitamata aga Loode-Saaremaal pärimusmatku organiseerival Viitong Reisidel. Pärimusmatkade korraldajal on seejuures esitamata nii kolmanda kui ka neljanda kvartali reiside müügiaruanne.

Aruande esitamine on turismiseaduse järgi kohustuslik kõikidele reisiettevõtjatele ning selle alusel saab tarbijakaitseamet kontrollida, kas firmade tagatissummad on piisavad. Reisifirma tagatis on nn kohustuslik kindlustus, millest kaetakse firma maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ja tagastatakse tarbijatele ärajäänud reiside ettemaksud. Seega on pakettreiside müügiaruannetel tarbijate majandushuvide kaitsel oluline roll.
Aruande esitamata jätnud reisifirmade nimed on avaldatud tarbijakaitseameti veebilehel mustas nimekirjas ning kõnealune nimekiri on tarbijakaitse kinnitusel abivahend tarbijatele, kes tahavad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Nimekirja täiendatakse jooksvalt – kui reisiettevõtja on aruande esitanud, pääseb ta ka mustast nimekirjast.

Print Friendly, PDF & Email