Sõrve tahetakse rajada suur tehisjärv ja turismikeskus (12)

Sõrve Puit OÜ kavatseb Mõntu külasse rajada kuni 5 meetri sügavuse ja ligemale 10 hektari suuruse veekogu koos kalastusturismikompleksiga.

Lisaks veekogule on Mõntu karjääri kõrvale 13,63 hektari suurusele Hellamäe kinnistule plaanis rajada autokaravanide seisukohad, miniraudtee, spordi- ja palliplatsid, veelauaga sõitmise ala, kämpingumajakesed, sukeldumisala allveefotograafia õpitoaks, grillimisplats jmt.

“Need on esialgsed mõtted, eks töö käigus kindlasti midagi muutub,” ütles Sõrve Puit OÜ juhatuse liige Andrus Lehesoo, kes sai tehisjärve rajamise idee, tutvunud mujal maailmas tegutsevate kalastusturismi paikadega.
Kavandatava järve pindala on Lehesoo sõnul Saaremaa mõistes tehisveekogu kohta tavatult suur põhjusel, et suurel veekogul tekkiva lainetusega kaasneb veekogu isepuhastusvõime.

Torgu vallavalitsusele saadetud seisukohas nendib keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman, et kuna planeeringuala asub kohaliku tähtsusega Mõntu kruusamaardlas, mõjutab planeeritav tegevus eeldatavalt maapõue seisundit ja kasutamist. Seega nõuab maapõueseadus loa saamist keskkonnaministeeriumilt.
Kaja Lotmani kinnitusel on keskkonnaamet neile esitatud andmete põhjal seisukohal, et planeeringuga kavandatav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste alla.

Kertu Kalmus, Ain Lember

Print Friendly, PDF & Email