Kes vana asja…: Kuidas baron Sass esimesed röntgenipildid tegi

Vätta kooli on tabanud täbar olukord, kuna varem omaniku poolt köetud üüripinnal asuv õppeasutus peab hakkama ise tube soojendama ning seda keset külma talve. 100-aastane Saarlane märgib, et lastele on nende vanemad kütmise ära keelanud, nõnda et ahjukütmine kooliõpetaja hooleks jäi, kes ka häämeelega seda teha ei taha. Kooliõpetaja on palvega inspektori poole pööranud ja nõudnud, selle eest hoolt kanda, et klassituba köetud oleks. Vastasel korral on temal võimata kooli edasi pidada.

Luulupääl juhtunud Poka talus järgmine hale õnnetus. Nimelt tahtnud keegi külamees peretütrega nalja teha. Teda kätte püüdes jooksnud neiu ümber lapsekätki, seejuures kukkunud aga mõlemad kätkile, kusjuures 3-aastane laps kätki alla jäänud. Laps oli raskesti viga saanud.

Röntgeni apparat on siinses maalaatsaretis juba üles seatud ja temaga nende päevade sees esimesi päevapiltlisi ülesvõtmise katseid tehtud. Nõnda on selle mehe jalg, kes hiljuti kahe puu vahele jäi, üles võetud. Enne arvati, et mehe jalaluu ühest kohast pidi katki olema, apparatiga ülesvõtmisel selgus aga, et see kahest kohast murdunud on. Siis tehti veel ühe väikese poisikesega katset ja võeti ka ühe naesterahva käsi, rind ja süda üles. Apparatiga töötab hospidali juhtiv arst dr baron Sass. Apparati ülesseadjaks pidi keegi inshener Riiast siia tulema, et see aga tulemata jäi, seadis apparati Wildenbergi vabriku elektri jaoskonna juhataja hra Gripp üles.

Leisist antakse aga teada, et Metsküla ostuühisus tahtvat omale Leisi vallamaja ligidale Leisi harupoe tarvis maja ehitada – jõudu olla ühisusel selleks küllalt.
Saarlane juhib siin kohal veel kord lugejate tähelepanemist Kaar-ma-Suure vallamajas ärapeetava Vaivere haruseltsi piduõhtu pääle ning tuletab meelde, et õhtul peetakse Eesti seltsis näokattepidu. Linnaamet annab aga teada, et koerte- ja hobusemaks peab 1. märtsiks 1912 ära maksetud olema. Kui nimetatud maks selleks ajaks õiendatud ei ole, tuleb iga hobuse päält 75 kopkat ja iga koera päält 50 kopkat trahvi maksta.

100 aastat vana Saarlast luges
Rita Loel

Print Friendly, PDF & Email