Aardami vastased ähvardavad lahkuda (59)

Jätkuna neljapäevasele Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) esimehe valimisele tegid kaotuse osaliseks saanud Reformierakonna ja IRL-i taustaga vallajuhid pöördumise, kus öeldakse, et sellisesse organisatsiooni neil asja ei ole.

Pöördumise ajendiks oli tõik, et SOL-i esimehe valimistel võitis juba varem välja käidud kandidaadi Koit Kelderi (RE) asemel üllatuskandidaat Raimu Aardam (SDE).

“Olen tõsiselt sellises käitumiskultuuris pettunud,” ütles Kuressaare linnavolikogu esimees Erik Keerberg (RE), toonitades, et tegu on isikliku arvamusega. Tema sõnul pole küsimus Aardami või Kelderi isikus. “Küsimus on viisis, kuidas üks osa omavalitsustest on otsustanud asju ajada – tagaselja ja salaja,” sedastas Keerberg.
Kärla vallavanem Villi Pihl (RE) ütles, et Aardami valimisvõitlusesse toomine oli “tavapäratu ja alatu”.

“Koit Kelderi kandidatuur oli kõigile teada ja teisi kandidatuure keegi varem välja ei käinud. Teisest kandidaadist anti vargsi teada vaid nendele inimestele, kellega oli Koidule võimalik “ära teha”,” ütles ka Leisi volikogu esimees Andrus Kandima (RE).
Napilt ööpäeva SOL-i esimees olnud Raimu Aardam oli eile ajakirjaniku käest pöördumisest kuuldes üllatunud. Samas eitas ta aktiivset lobitööd ja seljataga vastutöötamist.

Aardami sõnul oli Kelder ennast vaid tutvustamas käinud. Keegi ei olnud öelnud, et tema poolt ka hääletatakse. “Arutasin, et mis on jõujooned, ja need näitasid, et meil pole mingit meeletut lobitööd vaja teha, hääled olid täiesti olemas. Miks teine pool oma hääli ei lugenud siis?” imestas Aardam. 
 
Vastaste väitest, et tegu oli “demokraatia mängimisega”, ei saa aru ei Pihtla vallavanem Jüri Saar ega Aardam. “Kui on kaks kandidaati ja salajane hääletus, mis see siis veel on, kui mitte demokraatia?” imestas Jüri Saar.
Aardam nentis, et tegu oli puhtakujulise Reformierakonna ja IRL-i sooviga võtta Saare maakonnas ohjad oma kätte. Ka Saare sõnul ei varjanud keegi, et Koit Kelder on oravate kandidaat.

Raimu Aardam ütles, et temal pole mingit probleemi vajadusel ka tagasi astuda.
Tulenevalt avalikust pöördumisest ja parteilisest kuuluvusest on Koit Kelderi selja taga Lümanda, Kärla, Leisi, Pöide, Orissaare, Muhu ja Kuressaare. Raimu Aardami toetajaskonda kuuluvad seega Pihtla, Valjala, Laimjala, Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Ruhnu.


Avalik pöördumine

26. jaanuaril toimus Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogu, kus valiti liidu uueks juhiks Raimu Aardam. Hea tava kohaselt selgitatakse esimehe kandidaadid varasemate läbirääkimiste teel ning otsitakse konsensust, et leida kõigile sobiv kandidaat. Kandidaadi seisukohtadega on alati olnud võimalik varem tutvuda ja tema sobivuse üle on olnud aega pidada arutelusid kohalikes omavalitsustes. Seda kõike selleks, et lõpuks kujunev arvamus ei oleks mitte konkreetse vallavanema või volikogu esimehe oma, vaid laiapõhjalisem.

Esimehe valiku ajaloost:
24.08.2011 – tollane SOL-i juht Kaido Kaasik esitati maavanema kandidaadiks ning sellest hetkest hakkasid läbirääkimised võimaliku uue juhi suhtes.
20.10.2011 – SOL-i juhatuses käidi esimest korda välja Koit Kelderi nimi, vallavanemate hulgast ei soovinud kandideerida keegi.
17.11.2011 – SOL-i juhatuse koosolekul otsustati kohtuda kandidaat Koit Kelderiga, vallavanemate hulgast ei soovinud kandideerida keegi.
27.12.2011 – SOL-i juhatuse koosolekul kohtuti Koit Kelderiga ja lepiti kokku ka temaga koos kandideerima nõustunud aseesimehe nimi, vastuväiteid kandidaatide osas polnud ning vallavanemate hulgast ei soovinud esimeheks kandideerida keegi.
16.01.2012 – SOL-i juhatus teemat ei arutatud, uusi kandideerimissoove ei esitatud
26.01.2012 – SOL-i volikogu, esimehe valimine, Jüri Saare poolt esitati üllatuslikult kandidaadiks Raimu Aardam. Hiljem selgus, et osa omavalitsuste esindajatega on eelnevalt vesteldud, neid on uue kandidaadi esitamisest teavitatud ja sõlmitud teatud kokkuleppeid.

Leiame, et esimehe valimise protsess kujunes lõpuks näiliseks demokraatia mängimiseks, kuna teist kandidaati hoiti osa omavalitsusjuhtide eest salajas ja hääletamine tema poolt oli eelnevalt kokkulepitud. See on signaaliks, et SOL-i otsused hakkavad edaspidi olema kokkulepete mäng, mitte ühiste eesmärkide nimel koostöö kogu Saaremaa arengu huvides.

Kahetsusväärne on, et viimasel ajal taastuma hakanud usaldus ja koostöö sai tugeva tagasilöögi. Praeguses olukorras ja juhtimiskultuuriga organisatsioonis on väga raske näha koostöövõimalusi.
Allakirjutanud leiavad, et Saaremaa Omavalitsuste Liit on loodud ja esindab Saare maakonna kui terviku ühishuve ning omavalitsused on partnerid, mitte konkurendid.
Me ei pea vajalikuks ega võimalikuks kuulumist organisatsiooni, kus puudub usaldus ja koostöötahe.

Erik Keerberg, Kuressaare linnavolikogu esimees
Mati Mäetalu, Kuressaare linnapea
Koit Kelder, Pöide vallavolikogu esimees
Jüri Linde, Pöide vallavanem
Jana Palu, Muhu vallavolikogu esimees
Mart Maastik, Lümanda vallavolikogu esimees
Jaanika Vakker, Lümanda vallavanem
Ülar Tänak, Kärla vallavolikogu esimees
Villi Pihl, Kärla vallavanem
Andrus Kandima, Leisi vallavolikogu esimees
Kristjan Kana, Orissaare vallavolikogu esimees
Aarne Põlluäär, Orissaare vallavanem

Print Friendly, PDF & Email