Leisi vald: pöördume komando kaitseks kohtusse (21)

Leisi vald: pöördume komando kaitseks kohtusse

OTSUSEKINDEL: Ludvik Mõtlep lubab, et kui vaja, minnakse komando kaitseks ka kohtusse. Foto: Egon Ligi

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep kirjutas päästeameti pealikule, et kui jätkatakse kohaliku päästekomando sulgemisega ja ei nõustuta Leisi kompromissettepanekuga, pöördub ta kohtu ja õiguskantsleri poole.

Vallavanem Ludvik Mõtlep märgib eile Kalev Timbergile saadetud kirjas, et vallavalitsus lähtub õiguste kaitsel dokumendis “Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015 heakskiitmine” öeldust: “Eesti on aastal 2015 turvaline ühiskond, mis väljendub ohutumas elukeskkonnas ja igaühe turvatunde suurendamises ning hukkunute või tervisekahjustusi saanute arvu vähenemises.”

Kaks meest valvesse

“Oleme kategooriliselt Leisi päästekomando likvideerimise vastu,” kinnitab Mõtlep ja kordab üle Leisi valla kompromissettepaneku: “Nõustuksime 2-mehelise valvega Leisis, mis vähendaks personali kulu, garanteeriks kiirreageerimise õnnetuste korral ja annaks meile vabatahtliku tugiüksuse moodustamise võimaluse riikliku komando juurde.”

Näiteks toob vallavanem kolmapäeval Kopli külas toimunud tuleõnnetuse, kuhu esimestena jõudsid Leisi päästjad; kui tuli oli juba kustutatud, jõudis kohale ka Kuressaare komando.
Ludvik Mõtlep heidab Kalev Timbergile ette, et too pole suutnud seni selgelt välja öelda, kui suur on rahaline kokkuhoid, mis saadakse Leisi komando sulgemisel. Kui vallavalitsuse arvestuste järgi on komando aastased kulud kuni 180 000 eurot, siis päästeamet on korduvalt maininud 360 000 eurot, mis oleks nagu kokkuhoid Leisi komando sulgemise pealt.

Ludvik Mõtlepa hinnangul vajab see summa selgitust, sest Timberg on avaldanud, et Leisi isikkoosseis saab töökohad süsteemisiseselt ja palgakulu seega ei vähene.

Kokkuhoidu ei teki

“Kui see on planeeritud kulu tulevikuks (tehnika väljavahetamise vajadus), siis usume, et uusi kalleid masinaid ei ole kunagi antud ja ei olegi vaja maapiirkonda,” kirjutab Ludvik Mõtlep, kelle sõnul vahetatakse amortiseerunud tehnika ka edaspidi rotatsiooni korras välja siis, kui uuendatakse suurlinnade masinaparki.
Kuna Kalev Timberg on aga kinnitanud, et Leisi tehnika jääb kasutusse, jääb selle väljavahetamise vajadus üles ka siis, kui see viiakse üle teise üksusse. Seega ei teki kokkuhoidu ka sellest.

Mõtlepa sõnul pole Leisi valla ja sellega piirnevate alade elanikele kuidagi suudetud põhjendada Leisi komando likvideerimise otstarbekust ega ole näidatud, millised on alternatiivid elanike ja vara kaitsmiseks.
“Saaremaal mitme päästesündmuse toimumisel üheaegselt ei ole välisabi kaasamine saarelisuse tõttu võimalik,” lisab ta. “Oleme seisukohal, et riikliku päästestandardi (kõigil komandodel elupäästevõimekus) tõstmine kärpe-eelarve tingimustes ei ole mõistlik, seda enam osa maapiirkondade elanike arvel.”


Siseministril palutakse komandode sulgemine peatada

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegi siseministeeriumile ettepaneku peatada päästekomandode sulgemine seniks, kuni riik ei ole loonud vabatahtlike päästjate toimivat süsteemi.
Kadri Simsoni allkirjastatud ja siseministeeriumile saadetud kirjas selgitatakse, et kohalikud inimesed on päästekomandode sulgemise vastu aktiivselt võitlema asunud, sest komandode sulgemisel kaob inimeste turvatunne. Kahetsusväärselt puudub praegu ka vabatahtlike päästjate piisavalt tõhusalt toimiv süsteem.

“Leiame, et on ebaõige sulgeda töötavaid päästekomandosid enne, kui ei ole toimivat süsteemi vabatahtlike päästjate näol,” seisab Keskerakonna fraktsiooni kirjas, kus rõhutatakse, et riigist on vastutustundetu jätta inimesed turvatundeta.
“Kiri on ministeeriumisse hiljuti saabunud, hetkel me veel kujundame vastust,” ütles siseministeeriumi avalike ja välissuhete juhataja Katrin Lunt.

Evely Aavik

Print Friendly, PDF & Email