Küsitlus kino kohta osutus popiks

Kuressaare linna noortekogu korraldatud küsitlus kino vajalikkusest Kuressaares on kogunud juba tuhatkond vastajat. Selline arv on ka korraldajatele üllatuseks. Nüüd on võetud eesmärk saada teada 10% Kuressaare elanike arvamus, mis tähendab ligikaudu mõnesaja vastuse juurdesaamist. Aega küsitlusele vastata on kuni järgmise neljapäevani.

Noortekogu esindaja Rauno Lemberi sõnul on peamised vastanud noored vanuses 16–20. Vanemad inimesed said näiteks päevakeskuses vastata ka paberkandjal.
“Päris paljud inimesed on kirjutanud küsitluse ettepanekute ossa, et nad loodavad tõesti, et küsitlus kino teemal muudab midagi, ja nad ootavad sellele järgnevat tegutsemist,” ütles Lember, lisades, et nii suur vastajate arv näitab teema olulisust.

Print Friendly, PDF & Email