Koguva golfiraja ehitus võib lahti minna aasta jooksul

Muhu valla golfiraja ja uuselamute ehitamise ligi neli aastat tagasi sündinud idee loodetakse teoks teha lähema aasta jooksul.

OÜ Saare Maakodu tahab Koguva ja Rootsivere külla rajada 45 hektari suurusel maa-alal harrastusgolfiväljaku, kümme elamut, kolm ärihoonet ja laste mänguväljaku. Samuti näeb detailplaneering ette mustkattega ligipääsuteid ja tehnorajatisi (puurkaev, puhasti, alajaam).

Detailplaneeringu menetlemist läbi viima palgatud OÜ Keskkonnaprojekt projektijuht Olavi Parmas rääkis, et loodetavasti läheb ehitus lahti juba sel aastal, kuigi praegu ollakse detailplaneeringu menetlemisel esialgsest ajagraafikust pisut maas. Pangad ei keera aga laenukraane lahti enne, kui arendajal on ette näidata kehtiv detailplaneering.
Äriplaani kohaselt soovib arendaja kogu kompleksi korraga valmis ehitada. Võrreldes 2008. aastal välja käidud äriideega on vahepeal halvenenud majanduskliima tõttu loobutud suure hotelli ehitamise mõttest ja majade arv on ka algsest väiksem, rääkis Olavi Parmas.

Muutusi on teisigi. “Vahepeal oli plaan arendada seal pigem ratsasporti, aga see oleks toonud kaasa keskkonnamõjude hindamise. Leiti, et golfiväljak on loodusele millegipärast valutum kui hobusetallid,” kõneles projektijuht.
Muhusse plaanitud arendus meenutab pealtnäha üsnagi Kuressaare golfiväljakut, mille ümbrusse on samuti ehitatud elumajad. Muhus on esikohal siiski kinnisvaraarendus, mille atraktiivust golfiväljak suurendada aitab. “Rootsis ringi sõites näeb, et seal on sellised külad täitsa olemas ja ka Saare Maakodu pilk on pööratud Skandinaavia turule,” rääkis Olavi Parmas.

Kavandatud planeeringuala asub valdavalt kuivendatud kultuurrohumaal, kuid ulatub ka mere äärde Natura 2000 aladele Väinamere ja Väikese väina ääres. Nii keskkonnaamet kui ka planeeringu eksperthinnang leiavad, et planeeringu elluviimine ei avalda Natura 2000 aladele olulist negatiivset keskkonnamõju, kui rakendatakse planeeringus sätestatud tingimusi.
Võrreldes klassikalise golfiväljakuga on kavandatud harrastusgolfiväljak madalama kasutuskoormusega ning selle hooldamisel ei kasutata intensiivset väetamist, mis võib kaasa tuua soovimatu taimestiku vohamise kraavides ja Natura aladel. Kindlasti ei tohi väljakul kasutada umbrohutõrjeks mürkkemikaale.

Print Friendly, PDF & Email