Saaremaa valdade spordiliidu aastakoosolek Pärsamal

20. jaanuaril toimus Pärsama kultuurimajas traditsiooniline Saaremaa valdade spordiliidu aastakoosolek, kus vaeti 2011. aastal tehtut, anti üle karikad ja diplomid parimatele ning peeti üks korralik pidu.

Osavõtt üritusest oli arvukas. Pärast spordiliidu sekretäri Krista Riigi sissejuhatavat sõnavõttu asuti kätte andma autasusid.

Meie lehes juba varemgi äratoodud 2011. aasta tali- ja suvemängude tulemused võib ju lühidalt veel üle korrata. Teatavasti on vallad jagatud vastavalt elanike arvule kahte gruppi: vallad elanike arvuga üle 1400 kuuluvad suuremasse gruppi (Kaarma, Leisi, Kärla, Orissaare, Muhu, Valjala, Pihtla) ja elanike arvuga alla 1400 väiksemasse gruppi (Salme, Pöide, Kihelkonna, Lümanda, Laimjala, Mustjala, Torgu). Kui kõik punktid kokku löödi, siis järjestusid vallad järgmiselt: suurem grupp – 1. Kärla, 2. Leisi, 3. Kaarma; väiksem grupp – 1. Salme, 2. Mustjala, 3. Pöide.

Auhinnatuid peeti meeles uhkete karikate ja muude meenetega. Omapoolse tervitusega esines ka värske valdade spordiliidu juhatuse liige, Saare maavalitsuse spordinõunik Madis Kallas.
Puhkust vallasportlastel “karta” pole, sest juubelihõngulised, 20. talimängud juba käivad; läinud aasta detsembris toimusid korvpalli- ja koroonavõistlused. Veebruaris on kavas autode lumerajasõit (4. veebruaril Upal), male- ja lauatennis (18. veebruaril Kärlal), suusatamine (25. veebruaril Karujärvel). Märtsis toimuvad kabe- ja sangpommivõistlused (3. märtsil Mustjalas) ja traditsiooniline omavalitsuste spordipäev (17. märtsil, koht lahtine).

Print Friendly, PDF & Email