Kodutütred tähistasid sünnipäeva

Kodutütred tähistasid sünnipäeva

PÕNEV TEGEVUS: Sõlmede õppimine võib ka lõbus olla, näitab Eimar Täht. Foto: Ilme Õunapuu

Aste ja Kaarma kodutütred tähistasid eelmisel neljapäeval Aste klubis kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäeva.

Aste kodutütardel täitub veebruaris viis tegevusaastat, Kaarmal alustas praegune rühm tegevust eelmisel aastal.
Pidulik koondus algas Aste rühma juhendaja Merle Kivi tervitusega, misjärel võeti pärast tõotuse andmist ametlikult vastu uued Kaarma kodutütred. Liikmelisust tähistava kollase kaelaräti sidus tüdrukutele kaela Saaremaa kodutütarde noorteinstruktor Ingrid Paiste.

Merle Kivi andis aktiivse keskkonnateadliku käitumise eest tänukirja kolmele neiule. Need olid Helena Ellermaa, Lukreezia Kajak ja Merilin Mänd. Vallavalitsus kinkis rühmade vabatahtlikele juhendajatele Merle Kivile ja Merike Rosinale valla sümboolikaga mälupulgad.
Pärast ametliku osa lõppu sai sõnajärje endale koonduse külaline, kelleks oli Kaitseliidu ridadesse kuuluv, kuid põhitööna demineerija ametit pidav Eimar Täht. Oma rikkalikust teadmiste- ja oskustepagasist valis ta kodutütardele õpetamiseks erinevad sõlmed, mida läheb vaja nii metsas matkates kui ka igapäevaelus. Sõlmede õppimine kujunes päris lõbusaks, sest pealtnäha lihtsad võtted järele proovides nii kerged ei olnudki. Mõnel kulus selleks rohkem aega, mõnel vähem, kuid selgeks need said. Nüüd on vaja veel vaid harjutada, et õpitu meeles püsiks.

Pärast kehakinnitamist said kodutütred proovile panna oma teadmised ohtlikest lõhkeainetest, millele nad näiteks ka metsaretkel sattuda võivad. Eimar Täht andis neist ülevaate, tuues näiteid reaalses elus juhtunust ja andis käitumisjuhiseid, mida sellise leiu avastamise puhul teha. Kõige tähtsam neist “Ära näpi!” jäi kindlasti kõigile ka hästi meelde.
Koonduse lõpetasid kodutütred ühise laulmisega.
Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste isamaaline vabatahtlik skautlik Kaitseliidu eriorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja kodukord.

Ilme Õunapuu

Print Friendly, PDF & Email