Kaarma raamatukogudes saab tutvuda Eesti-Soome ühisreoveeprojektiga

Aqua Consult Balticu teatel on 2009. aasta jaanuaris alustatud Kesk-Läänemere programmi Interreg IV A kuuluva Eesti-Soome ühisprojekti “Keskkonnasõbralik reoveekäitlus hajaasustuspiirkondades” (“Minimization of Wastewater Loads at Sparsley Populated Areas”, MINWA) raames valminud “Väikeste reoveepuhastite (jõudlus kuni 2000 IE) hooldamise juhend”.

Juhend on tasuta ning see on mõeldud nii vee-ettevõtjatele kui ka raamatukogudesse laenutamiseks. Kaarma vallavalitsus on tellinud juhendi kõikidesse raamatukogudesse, eeldades, et sellega saab tutvuda võimalikult lai huviliste ring.
Avaldame ka lühikese tutvustuse, mida kujutab endast Kesk-Läänemere programmist Interreg IVA rahastuse saanud Eesti-Soome ühisprojekt.
Projekti “Keskkonnasõbralik reoveekäitlemine hajaasustusega piirkondades” peamine eesmärk on tõsta teadlikkust reoveepuhastamisest ja parandada seeläbi üldist vee kvaliteeti hajaasustusega aladel.

Eesmärgid: reovee käitlemise alaste teadmiste ja oskuste vahetamine rahvusvahelisel tasandil; erialase õppematerjalide andmebaasi loomine, parandamaks seeläbi erialase hariduse kvaliteeti; reoveepuhastite ehituse soodustamine; erialase info ja konsultatsioonikeskuste loomine Eestis ja Soomes; üldsuse teavitamine ja nõustamine reoveekäitlemisel.
Projekti koostööpartnerid on: Turu ametikõrgkool (Soome); Valonia (Soome); Turu ülikool (Soome); Järvamaa omavalitsuste liit (Eesti); TÜ Türi kolledž (Eesti); Türi Vesi (Eesti).

Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programm aastateks 2009–2011 kaasfinantseeris projekti 1,3 miljoni euroga. Projekti periood kestis 2.01.2009–31.12.2011.

KE toimetus

Print Friendly, PDF & Email