Kui igapäevahooldust vajab laps

Kui igapäevahooldust vajab laps

USUB TUGITEENUSE VAJALIKKUSSE: Sotsiaalnõunik Piret Tenno teab, et tugiteenus on puudega last hooldavale vanemale suureks abiks. Foto: Tõnu Veldre

Omastehooldusest rääkides peetakse enamasti silmas eaka inimese kodustes tingimustes hooldamist või põetamist. Kuressaare sotsiaalnõunik Piret Tenno, milline on teie hinnang, kas omastehooldus puudutab tõesti vaid eakaid või siiski ka keskeas täiskasvanuid ja lapsi?
Mina usun, et omastehooldus puudutab igas eas inimesi, kellel on mingi puue. Siin ei saa piiri tõmmata, kuna puue määratakse inimesele teatud põhjusel. Tal on erivajadused, mille eest tuleb hoolitseda.

Kas riik peaks defineerima omastehooldaja ja inimesed, kes omastehooldust vajavad?
Sellest oleks kindlasti abi, nii ametkonnale kui ka omastele.

Kuidas on korraldatud teenused ja rahaline toetus Kuressaares neile, kel tuleb oma last hooldada?
Raske ja sügava puudega 3–18-aastase lapse hooldajal on võimalik taotleda hooldajatoetust vastavalt 15,34 eurot ja 25,56 eurot kuus. Seda ka juhul, kui hooldamine on tööga võrdsustatud tegevus. Linnavalitsus tagab vanemale riiklikud sotsiaalsed kindlustused ja tema tööstaaž jätkub, kui vanem hooldab last kodus. Selleks tehakse ka hooldusvajaduse hindamine. On ka erisusi, näiteks diabeedi või liikumispuude korral on hooldajaks määramine põhjendatud.

Puudega lapse puhul on ajaks, mil vanem soovib hingetõmbeaega, riiklikult rahastatud ka lapsehoiuteenus. Enamasti puudutab see küll vaimupuudega lapsi, ent oleme Kuressaares püüdnud teha kõik selleks, et vanem saab soovi korral koormusest puhata ja ka endale väärtuslikku aega.


Kuressaare sotsiaalosakond

Vastuvõtuajad:
E, T, R kl 8.30–12
K kl 8.30–18

Monika Lember
(täisealiste hooldus)
tel 45 50 532

Piret Tenno
(lastehooldus)
tel 45 50 533

NB! Pikemalt kuula jutte samal teemal
Kadi raadio saates “Tervisejutud”
30. jaanuaril kl 13, kordus 5. veebruaril kl 13.

Print Friendly, PDF & Email