Arenduskeskus: Saaremaa koolivõrk vajab ülevaatamist (14)

Arenduskeskus: Saaremaa koolivõrk vajab ülevaatamist

MATEMAATIKATUNNIS: Lümanda kooli 8. klassis õpib praegu peale Kevin Sirgo (paremal) ja Martin Õunapi veel neli õpilast. Prognoosi järgi on sama kooli 8. klassis 2017./18. õppeaastal vaid kaks last. Foto: Tõnu Veldre

Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Piheli sõnul on üks võimalus kohtades, kus õpilaste arv jääb väga väikeseks, muuta põhikool kas kolme- või siis näiteks kuueklassiliseks algkooliks.

Sellisel juhul saaksid nooremad õpilased kooliteed alustada kodukoha läheduses. Põhikooli vanemate klasside õpilased jätkaksid aga õpinguid mujal.
Näiteks võiksid koolivõrgu arendamisel koostööd teha Lümanda, Kihelkonna ja Kärla. “Sellisel juhul õpiksid nooremad lapsed esimestes klassides oma kodu vahetus läheduses, põhikooli vanemate klasside õpilased aga näiteks Kärlal,” selgitas Pihel. “Arvan, et õpilastranspordi korraldamisega tuleksid vallad toime.”

Piheli sõnul tuleb kõigil omavalitsustel maakonna koolivõrk koos üle vaadata, lähtudes seejuures maakonnast kui tervikust ja mitte ainult oma valla huvist.
Kui analüüsida maakonna elanikkonna vanuselist koosseisu, siis näitavad arvud väga selgelt – juba õppeaastaks 2017/2018 on meie valdades massiliselt põhikoole, kus vanemates klassides on vaid neli õpilast või isegi vähem.

Ta rääkis, et need lapsed, kes veel sel kümnendil kooliteed alustavad, on tänaseks juba sündinud ja nende arv on teada. Tema sõnul on igal vallal ka väike lootus, et äkki saab lapsi juurde naaberomavalitsusest, paraku ei ole selliseks unistuseks alust.
Piret Piheli arvates tuleks põhikoolide võrgu kavandamisel aluseks võtta kaks aspekti: “Esiteks peab algklassi lapsel kool olema võimalikult kodu lähedal ja teiseks peab põhikoolis heale õpetamise kvaliteedile lisanduma sotsiaal-ne kogemus, teiste sõnadega, põhikool peab lapsele andma teiste inimestega suhtlemise oskuse.”

Pihel selgitas, et põhikoolis ei õpi laps mitte ainult õpetaja eestvedamisel, vaid väga oluline on, et laps saaks suhelda teiste omaealistega, et tal oleks võimalus tunda end osana mingist suuremast grupist. Kaasaegsed õpimeetodid eeldavad töögruppe, õpitakse koostööd, oma arvamust selgitama, teistega arvestama jne. Kui klassis on 2–3 õpilast, siis ei saa sellist metoodikat edukalt rakendada.
“Sellises koolis on laste sotsiaalne keskkond ju märkimisväärselt vaesem,” märkis Pihel.

Saaremaa arenduskeskuses koostatud prognoosist (vt tabelit) nähtub, et lähiaastateks jätkub õpilasi Leisi ja Orissaare põhikooliossa, Kärla ja Salme põhikooli ning enam-vähem võib rahul olla ka Muhu ja Valjala põhikooliga.
Kõigi teiste maakoolide osas on tegemist üsna väikeste arvudega ja seega vajaks kaalumist, mitme klassiga kooli on ühte või teise piirkonda vaja, et väikeste laste koolitee oleks lühike, aga vanemad õpilased saaksid õppida koos piisava hulga eakaaslastega.

Ta lisas, et Aste ja Kaarma osas näitavad numbrid suurt erinevust prognoositava ja tegeliku olukorra vahel, sest nende koolide paljud potentsiaalsed õpilased asuvad õppima ilmselt linna koolides.

 


 

Eeskujuks Pihtla lasteaed-algkool

Piret Piheli sõnul on väga hea näide ja eeskuju meie maakonnas Pihtla algkool-lasteaed. Vallas on otsustatud, et algklasside lapsed õpivad kolm aastat kodu lähedal. Aastal 2017 peaks neil olema 1. klassis viis last, 2. klassis seitse last ja 3. klassis kuus last.“
See on väga armas väike ja täiesti jätkusuutlik maakool,” nentis Pihel.

 

 

Õpilaste prognoositav arv 7.–9. kl 2017./18. õ/a  
Kool

7.

8.

9.

Kokku

Aste põhikool (prognoosida raske)

2

4

12

?

Kaali kool

2

6

3

11

Kaarma kool (prognoosida raske)

4

3

5

?

Kahtla lasteaed-põhikool

6

2

5

13

Kihelkonna kool

4

2

4

10

Kärla põhikool

6

17

11

34

Lümanda põhikool

7

2

4

13

Muhu põhikool

14

8

12

34

Mustjala lasteaed-põhikool

7

2

10

19

Ruhnu põhikool

1

 

 

1

Salme põhikool

12

8

10

30

Tornimäe põhikool

4

8

2

14

Valjala põhikool

14

7

9

30

Leisi keskkool (põhikooli osa)

23

12

15

50

Orissaare gümnaasium (põhikooli osa)

20

15

9

44

Print Friendly, PDF & Email