Alaealised tegid mullu vähem pahandust

Saaremaa alaealiste komisjon arutas mullu vähem laste ja noorte õigusrikkumisi kui varasematel aastatel.

Komisjoni sekretäri Meelis Kaubi andmeil arutas komisjon alaealiste õigusrikkumiste asju 35 korral ja üheksal komisjoni istungil. Võrdluseks võib tuua, et 2008. aastal oli õigusrikkumisi 70, 2009. aastal 50 ja 2010. aastal 56.
Mullu komisjoni arutamiseks jõudnud tegudest oli 12 toime pandud tüdrukute poolt, 30 poiste. Komisjoni suunatud 14–18-aastaste noorte pahategude arv moodustas kogu õigusrikkumiste arvust 57%. Ülejäänu oli alla 14-aastaste ”töö”. Korduvate õigusrikkumiste arv moodustas koguarvust ligi 40 protsenti.

Mullused laste-noorte pahateod sarnanesid varasemate aastate (2008–2010) omadele. Peamiselt jäid alaealised vahele alkoholitarvitamise, pisivarguste, sissemurdmisega varguste, peksmiste, suitsetamise ja koolikohustuse mittetäitmisega.
”Ühel juhul oli tegu õigusrikkumisega, kus vägivalda kasutades võeti omavoliliselt enda kasutusse teise isiku auto,” ütles Meelis Kaubi.

Komisjoni määratud mõjutusvahendina rakendati enim üldkasulikku tööd. Samuti said patustanutele osaks hoiatused, psühholoogi ja psühhiaatri juurde vestlusele suunamine, koolikorralduslikud mõjutusvahendid. Üks alaealine saadeti kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli.

Print Friendly, PDF & Email