Lugeja küsib

Olin 2011. aasta novembris kaks nädalat haiguslehel. Kui taas tööle läksin, väitis tööandja, et mul tuleb nüüd kuu normtunnid täis teha.

Tööl käin graafiku alusel, minu tööaega summeeritakse ühe kuu kaupa. Haiguslehe aja sisse jäi mul 9 graafikujärgset 10-tunnist tööpäeva. Tööandja jutust sain aru, et need tööpäevad, mis jäid mul haiguslehe sisse, tuleb pärast järele teha. Kas see on seaduslik?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Tööandja selline nõudmine ei ole seaduslik. Kui töötaja puudub summeeritavas perioodis haiguse tõttu kaks nädalat, siis võetakse töötaja summeeritava tööaja perioodi kalendrijärgsetest töötundidest ehk nn normtundidest – novembris oli neid 176 – maha töötaja haiguslehe aja sisse jäävate graafikujärgsete tööpäevade töötunnid (9 tööpäeva x 10 tundi = 90 töötundi). Seega oleks teil novembri kohustuslike töötundide arv pidanud olema 86 (176 – 90 = 86).

Juhul kui teil töögraafikut haiguseperioodiks ei oleks olnud, oleks tööandja pidanud teie novembri töötundide arvutamisel lähtuma tavalistest kalendrijärgsetest tööpäevadest ehk siis lahutama kuu kalendrijärgsetest töötundidest (176) haiguslehe aja sisse jäävad tavalised kalendrijärgsed töötunnid (10 tööpäeva x 8 tundi = 80 töötundi), saades teie kohustuslike töötundide arvuks 96.

Print Friendly, PDF & Email