Toetame abivajajat! Teata abivajajast! Märka abivajajat!

1. novembrist rakendab Sinu Koolituspartner OÜ Saare maakonnas ESF projekti “Tööle – tugiisiku, isikliku abistaja või lapsehoiuteenuse abiga”.

SA-le Innove esitati projekti taotlusvoorus 40 projektitaotlust ja nendest otsustati rahastada 8 projekti. Kõik rahastuse saanud projektid hakkavad üle Eesti pakkuma erinevaid hoolekandeteenuseid.
Projekt “Tööle – tugiisiku, isikliku abistaja või lapsehoiuteenuse abiga” on mõeldud Saare maakonna raskustesse sattunud tööta inimeste abistamiseks.

Projekti raames pakume abi nii puudega kui ka töövõimekaotusega inimestele, sotsiaalsete ja majanduslike toimetulekuraskustega inimestele, hoolduskoormusega ning pikka aega tööturult eemal olnud ja muude probleemidega inimestele.
Projekti raames pakume tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust ja lapsehoiuteenust.

Tugiisikuteenust pakutakse kõigile projektiga liitunuile, projekti käigus selgitatakse individuaalselt välja peamised takistused toimetulekul, analüüsitakse võimalusi ja püütakse leida lahendusi vajaduste ja unistuste realiseerimiseks. Tugiisik juhendab, julgustab ja aitab kaasa tööturule sisenemisel (nt aitab leida vajalikke tööturuteenuseid, sobivaid töökohti ja toetab töövestlustel). Tugiisik pakub abi ametnikega suhtlemisel, dokumentide vormistamisel ja avalike teenuste kasutamisel. Koostöös tugiisikuga määratakse teiste tugiteenuste vajadus.

Isikliku abistaja teenust pakutakse lasteaia-, kooli- või tööealisele puudega inimesele, et abistada teda igakülgselt lasteaias, koolis käimisel või tööhõives osalemisel. Isiklik abistaja aitab kodus viibivat puudega inimest lähtuvalt tema vajadustest (nt liikumisel, kirjutamisel, söömisel, riietumisel, kodu või töökoha korrastamisel). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda ega aja kliendi asju üksinda. Eesmärk on aidata senisel hoolduskoormusega isikul või tööealisel puudega isikul tööturule siseneda.
Lapsehoiuteenust pakutakse sihtrühma liikmele, võimaldamaks lapsevanemal tööturule sisenemist. Teenuse sisu on päevakeskuste, lasteasutuste ja lapsehoidjate tegevus, lapsed saavad koos juhendajatega vaba aega veeta, süüa, mängida ja teha koduseid koolitöid.
Projekti teenused on täiendav võimalus juba olemasolevatele seaduslikus korras kehtestatud teenustele.

Sihtrühma liikmetele hüvitatakse projekti tegevuses osalemiseks tehtud transpordikulud. Projekt kestab 31. maini 2013.
Koostööpartnerid on Saare maavalitsus koos kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega, Eesti töötukassa, Saaremaa puuetega inimeste koda ja Kuressaare väikelastekodu.

Rohkem teavet projekti eesmärkidest, tegevustest ja võimalustest saab infopäevadel, mis toimuvad:
18. jaanuaril kell 10 Orissaare vallamajas
19. jaanuaril kell 10 Kuressaares puuetega inimeste kojas
24. jaanuaril kell 10 Leisi vallamajas
25. jaanuaril kell 10 Kihelkonna rahvamajas

Projektis osalemise soovist võib teada anda oma valla, linna sotsiaaltöötajale või projekti teenustejuhile Silja Kruuserile (Silja@koolituspartner.ee, tel 52 92 230). Projekti sooviavaldusi on võimalik täita Saaremaa puuetega inimeste kojas, Eesti töötukassas ja muidugi projekti infopäevadel.

Kutsume kõiki üles märkama inimesi meie umber. Kui sa tead kedagi, kes vajab käesoleva projekti teenuseid ja toetust, siis oleme tänulikud, kui sul on võimalik informeerida neid inimesi algavatest teenustest või teavitada meid abivajajatest.

Mairi Tamm
Sinu Koolituspartner OÜ

Print Friendly, PDF & Email