Tartus vaieldakse hundi eluõiguse üle Saaremaal

Eesti looduseuurijate seltsi (LUS) looduskaitse ümarlaud kutsub täna kokku seminari, mis käsitleb loomakasvatajate ja looduskaitsjate huvide põrkumist. Arutelu on ajendatud meediasse jõudnud lugudest, kuidas Saaremaal on hundid hakanud kõvasti lambaid murdma.

Tänasel Tartu seminaril tulevad arutusele nii hundi elukäik, Saaremaa looduslikud olud kui ka lambakasvatajate mured. Käsitletakse konflikti sotsiaalseid ja looduskaitselisi aspekte. Samuti võrreldakse, kuidas on sarnaseid probleeme lahendatud naaberriigis Soomes ning millised on olnud tulemused.

Avamaks erinevate huvipoolte seisukohti, saavad seminaril sõna Peep Männil (keskkonnateabe keskus, ulukiseire osakond), Ants Kuks (lambakasvataja Karulas), Teet Otstavel (Helsingi ülikool), Tõnu Talvi (keskkonnaamet), Tiit Maran (Tallinna ülikool), Maie Kiisel (Tartu ülikool). Seminari modereerib Marek Sammul (Eesti maaülikool).

Print Friendly, PDF & Email