Palju õnne! David Papp 75

Palju õnne! David Papp 75

 

Kuressaarest pärit etnoloog, filosoofiadoktor David Papp tähistab täna oma 75. juubelisünnipäeva.

Tema isa Paul Papp oli pärit Virumaalt, ema Meeta aga Saaremaa tuntud laevandustegelase ja töösturi Johannes Kahu tütar. 1944. aasta sügisel emigreerus perekond Rootsi. Seal elasid nad algul Põhja-Rootsis, kus Paul Papp osales ehitustehnikuna hüdroelektrijaamade ehitusel. Perre sündis veel tütar Pille, kes tegi hiljem arstina uurimisalast koostööd Kuressaare haiglaga.

David Papp õppis küll Rootsi koolis, kuid säilitas vanemate abiga eesti keele ja täiendas end selles. Pärast Stockholmi ülikooli lõpetamist 1964. a töötas ta riiklikus meremuuseumis ja kaitses filosoofiakandidaadi kraadi.
Töötades Oskarshamni kommuunis kultuurijuhina ja stipendiaadina paar aastat ka Soomes, valmistus ta esitama oma doktoritööd “Ahvenamaa talurahva meresõidud”, mille kaitses Stockholmi ülikooli juures 1977. Seejärel töötas Papp Ahvenamaa meremuuseumis ja võttis osa Rootsis elavate eesti teadlaste organiseeritud tegevusest. Hiljem tegutses ta pidevalt Stockholmis merenduse ja rahvakultuuri ajaloo uurijana, avaldades oma arvukate uurimistööde tulemusi teaduslikes ajakirjades, kogumikes ja rahvusvahelistel konverentsidel.

Sageli pöördus David Papp Eesti ja Rootsi vaheliste mereliste sidemete uurimise poole. Ta talletas Saaremaa ja Gotlandi vahelist talurahva kaubavahetust, meie rannarootslaste meresõite ja eestlaste põgenemist 1944. aasta sügisel Rootsi ning eestlaste merendust paguluses.
Nimetatud uurimistöö kõrvalt huvitus ta ka apostlik-õigeusu ajaloost ja kiriku tegevusest Eestis. Ta külastas tihti ka Eesti ajaloo arhiivi Tartus ja peatus oma lapsepõlvelinnas Kuressaares.
Paljude siinsete sõprade ja tuttavate nimel soovin juubilarile tervist ja avaldan tänu eeskuju ja abi eest.

Print Friendly, PDF & Email