Linn tegi kinnistutega vahetuskaupa

Kuressaare linnavalitsus vahetas oma Tallinna tänava ääres asuva kinnistu MTÜ-le Kuressaare Campus kuulunud Kaevu tänava kinnistu vastu.

Majandusvaldkonna abilinnapea Kalle Koov selgitas, et linnavolikogu kehtestas läinud augustis Tallinna tn 19 ja Komandandi tn 10B detailplaneeringu, mille eesmärk oli Tallinna tänava kinnistu suurendamine Komandandi tänava kinnistu arvel ning ehitusõiguse määramine TTÜ Kuressaare kolledži alla kuuluva väikelaevaehituse kompetentsikeskuse väikelaevade katsebasseini hoone rajamiseks. Planeeringu kohaselt on Komandandi 10B kinnistu jagamise teel moodustatud linnale kuuluv Tallinna 19C kinnistu.

Vabariigi valitsuse korralduse alusel on Tallinna tehnikaülikooli kasuks seatud Tallinna tänava äärde tähtajaline hoonestusõigus väikelaevade kompetentsikeskuse ja väikelaevade katsebasseini rajamiseks. Lepinguliselt hakkab kompetentsikeskuse rajamist korraldama Kuressaare Campus.
Kuressaare Campus omakorda esitas Koovi sõnul linnavalitsusele avalduse, millega soovis omandada linnalt Tallinna tn 19C kinnistu. Samas avalduses soovis mittetulundusühing võõrandada linnale vahetuse teel nende omandis olev Kaevu tn 20 kinnistu. Kõnealuse kinnistu sai mittetulundusühing linnalt 2006. aastal üliõpilashotelli rajamiseks. Praeguseks on ühing selle rajamisest seal loobunud.

Nii võõrandaski linnavalitsus Tallinna 19C kinnistu suurusega 323 m² vahetuse korras ja omandas Kuressaare Campuselt Kaevu tn 20 kinnistu suurusega 2197 m². Tehingu väärtus on abilinnapea sõnul 25 275 eurot.
Kalle Koovi sõnul ei ole linnavalitsusel Kaevu tänava kinnistuga hetkel mingeid konkreetseid plaane. Arvestades kinnistu asukohta, on seda aga võimalik kasutada tervisepargi ja Kuressaare gümnaasiumi arengutes, möönis ta.

Print Friendly, PDF & Email