Kaarma Elu jätkab Saarte Hääle tiiva all

Teatavasti lõppes läinud aasta lõpus Kaarma vallavalitsuse leping OÜ-ga Saaremaa Raadio, kes oli vallavalitsuse partner Kaarma Elu väljaandmisel 2011. aastal.

Vallapoolsele hinnapakkumisele reageerisid maakonna mõlemad päevalehed, nii Meie Maa kui ka Saarte Hääl. Soodsama pakkumise tegi sel korral täisühing Oma Saar ehk siis Saarte Hääl, mis on ka varem Kaarma Elu toimetanud ja välja andnud.

Vastavalt sõlmitud lepingule hakkab Kaarma Elu ilmuma ikka kaks korda kuus: igal 2. ja 4. kolmapäeval. Leht on jätkuvalt kaheküljeline, värviline ja A3-formaadis.
Kaastööde esitajatel palub Kaarma Elu toimetus saata materjalid lehe ilmumise nädalale eelnevaks reedeks.

Soovin toimetuse poolt Saarte Hääle tublile perele head jätkuvat aastat ning toredat ja asjalikku koostööd.

Rein Orn
Kaarma Elu peatoimetaja

Print Friendly, PDF & Email